17 mars 2017

Bra med sociala krav i upphandlingar


Även om det lite grann drunknade i all medierapportering om Kristdemokraternas stora valframgång i Holland, där man ökade med nästan 50 procent i parlamentsvalet och sannolikt blir ett tungt regeringsparti (nej, jag skämtar, naturligtvis var det ingen i svensk media som valde den vinkeln på det holländska valet) så var Kristdemokraternas överenskommelse med regeringen om sociala villkor i statliga och kommunala upphandlingar kanske det viktigaste politiska beskedet i svensk politik under gårdagen.
 
Det finns ett antal branscher som under en följd av år har präglats av osund konkurrens, där skattefusk, svartarbete och olika former av trixande med personalens arbetsvillkor lett till konkurrensfördelar i upphandlingar. En mängd olika åtgärder har vidtagits för att stävja den här typen av avarter, men det var länge olagligt utifrån EU-direktiv att ställa krav på villkor motsvarande dem i branschernas kollektivavtal. För några år sedan ändrades dock EU-direktiven och sedan dess har det pågått en process för att uppdatera svensk lagstiftning utifrån de nya möjligheterna.

För Kristdemokraterna har en grundpelare sedan gammalt varit strävan mot en social marknadsekonomi. En socialistisk ekonomi är till sin natur ekonomiskt ineffektiv och håller tillbaka människors innovativa och entreprenöriella strävanden men en rövarkapitalism sviker den lilla människan och utsätter hela samhället för destruktiv social oro. Det måste finnas en klok medelväg, där entreprenörskraft och marknadsekonomi bygger ett tryggt och långsiktigt hållbart samhälle – social marknadsekonomi, den väg som gjorde att Tyskland under kristdemokratisk ledning kunde gå från att vara ett utbombat land efter andra världskriget till att bli Europas ledande ekonomi.

Regeringen lade förra året fram ett förslag till ny lagstiftning som de trodde att de skulle få igenom med stöd av Sverigedemokraterna. Som tur var sade inte bara Alliansen utan även Sverigedemokraterna nej till de förslagen, som hade inneburit stora problem för många mindre företag att delta i upphandlingar och kanske också orimligt mycket makt åt de fackliga organisationerna. När regeringen till sist surat färdigt efter nederlaget och började samtala med Allianspartierna var man mer villiga att lyssna på de kristdemokratiska invändningarna och det nya förslag som presenteras är i mitt tycke klokt och balanserat. Där undantas tvåtredjedelar av alla offentliga upphandlingar för att de faktiskt är så små att det inte är rimligt att ställa den här typen av krav, vilket gör att de upphandlingar där små- och mikroföretag där det i stort sett bara är familjemedlemmar som jobbar deltar är undantagna redan av det skälet. Därutöver undantas upphandlingar i branscher där det inte är några problem med arbetsvillkor. Dessutom ska kravet enbart gälla kollektivavtalens hårda kärna – lön, arbetstider, semester – inte alla de andra villkoren och reglerna som också kan vävas in i avtalen. Kvar blir de upphandlingar där det faktiskt finns anledning att befara social dumpning, till exempel taxi, städning och distribution, och de frågor som är absolut viktigast.

Det är ingen hemlighet att jag och Kristdemokraterna länge jobbat för att ställa den här typen av krav i olika riskupphandlingar. När jag var ordförande i Äldreomsorgsnämnden i Huddinge ställde vi krav på villkor motsvarande kollektivavtal i den första hemtjänstupphandlingen enligt Lagen om Valfrihetssystem, men fick senare ändra det pga nya rättsfall. När jag var ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i landstinget drev jag att landstinget skulle ställa sådana krav i färdtjänstupphandlingar. Nu blir det inte längre en fråga som man behöver driva utan ett krav i lagstiftningen. Det välkomnar jag. Jag välkomnar också att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att informera om vilka villkor som gäller i olika kollektivavtal, så att inte anbudsgivare eller upphandlande myndigheter ska vara beroende av uppgifter från marknadens parter för att få reda på detta.

Sammantaget kommer det här att innebära mer ordning och reda och konkurrens på lika villkor i svenska upphandlingar. Det är bra, för vårt land och våra företag gynnas av goda förutsättningar att göra goda upphandlingar.
    Inga kommentarer: