29 augusti 2005

Man kan jobba utan alkohol

Ibland hör jag uttrycket att man kan "ha kul utan alkohol". Men den stora frågan är kanske om man kan jobba utan alkohol.

Det var i alla fall en fråga vi hade att ta ställning till i kommunstyrelsen idag. Från förvaltningen kom ett förslag till regler för representation. De gällde såväl intern representation, dvs representation där alla arbetar för kommunen, som extern representation.

I en passus fastslogs att servering av alkohol får förekomma vid alla typer av representation, men att det ska ske inom ramen för "god smak, måttlighet och sparsamhet".

Jag är definitivt en anhängare av god smak, måttlighet och sparsamhet, och jag skulle verkligen glädjas om kommunen och dess bolag använde sig mer av detta använde sig av dessa ledord. Jag och många andra kan vittna om att det i somliga kommunala sammanhang kan gå ganska vått till (medan andra av allt att döma klarar sig utmärkt utan alkohol).

Själv kan jag dock inte förstå varför man inte klarar sig utan alkohol överallt i kommunen. Varför ska man dricka alkohol på jobbet?

För det är ju faktiskt så det är. Representation innebär att man arbetar. I kommunens fall innebär det dessutom att det är skattebetalarna som betalar.

I kommunen är man rimligtvis mycket väl medvetna om de väldiga sociala kostnader och det gigantiska mänskliga lidande som den svenska alkoholkulturen medför. Man kan med statistiska metoder räkna ut att ett ganska stort antal anställda i kommunen har alkoholproblem, och förmodligen kan ett antal av dem också namnges.

I det perspektivet kan jag inte se annat än att all kommunal representation borde vara alkoholfri. Glädjande nog tycker Kristdemokraterna i Huddinge likadant, men dessvärre är vi det enda partiet som har den inställningen.

Jag hoppas att övriga partier tänker om innan frågan kommer upp i kommunfullmäktige. Det är en arbetskulturfråga, men framför allt en folkhälsofråga.

Inga kommentarer: