28 augusti 2013

Smarta pendelbåtslösningar hör framtiden till

Vi kristdemokrater gillar pendelbåtar. Och det gör medierna också. Den här veckan har jag fått berätta om det beslut om två nya pendelbåtslinjer som trafiknämnden fattade igår i både Metro och Res- och trafikforum, plus att både SVT:s och TV4:s regionala nyhetssändningar uppmärksammat nyheten. När jag läste tidningen i morse fick jag se att vårt arbete för pendelbåtstrafik till och med uppmärksammades på Svenska Dagbladets ledarsida.

Alla håller inte med om att pendelbåtar är en bra idé. Många lever med en förlegad bild av hur båttrafiken i Stockholm kan fungera, baserad på tunga och långsamma fartyg, nästintill kvar i ångbåtseran. Vår kristdemokratiska vision för pendelbåtstrafiken är något helt annat. Jag skriver lite grann om det på vår hemsida idag, och har tillsammans med Stig Nyman och Michael Stiernström också skrivit ett par debattartiklar i ämnet i sommar.

Moderna, lätta, snabba och miljövänliga katamaraner ger många fördelar jämfört med ännu fler fordon på redan hårt ansträngda spår och vägar. Pendelbåtar är inte lösningen med stort L för Stockholms trafikinfarkt, men blir ett viktigt bidrag till att minska trycket på vissa sträckningar. Det beslut som trafiknämnden fattade igår pekade tydligt ut två sådana sträckningar där vi nu vill få igång pendelbåtstrafik, nämligen mellan Ekerö och Gamla stan samt mellan Ulvsunda och Södersjukhuset.

Fortsättning lär följa. För smarta pendelbåtslösningar hör framtiden till.

Inga kommentarer: