26 augusti 2013

Mer omsorg, mindre byråkrati

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver äldreminister Maria Larsson (KD) tillsammans med fyra andra kristdemokrater om att Socialtjänstlagen borde ändras så att kommunerna får möjlighet att erbjuda äldreomsorg utan biståndsbedömning.

Den hälsosamme ekonomisten, en blogg som ofta uttrycker kloka synpunkter, "hissar varningsflagg" för förslaget. Och jag kan förstå oron, för om alla äldre skulle begära lika mycket äldreomsorg som de som idag har mest skulle systemet haverera på nolltid. Ja, det räcker med att tio procent av de äldre skulle göra det så skulle inte kommunerna ha råd.

Men jag tror ärligt talat inte att det finns någon större anledning till oro.

Dels handlar förslaget om att ge kommunerna möjlighet, dvs det föreslås inte att kommunerna ska ge äldreomsorg utan biståndsbedömning utan att det ska bli möjligt att inom hela eller delar av verksamheten öka valfriheten på detta sätt. Naturligtvis skulle ingen ansvarsfull kommunpolitiker låta kostnaderna skena okontrollerat.

Dels har förslaget i praktiken redan testats i en rad kommuner. En ändring i socialtjänstlagen skulle innebära att kommunala beslut som idag är i en juridisk gråzon, skulle bli tydligt lagreglerade. Föregångskommunen på området är Linköping, som tillämpat ett liknande system i många år för delar av sin äldreomsorg. Idag tror jag att man där talar om "förenklad biståndsbedömning", vilket innebär att en biståndsbedömare godkänner brukarens beställning av till exempel hemtjänstinsatser.

I Huddinge har vi också för något år sedan infört förenklad biståndsbedömning för vissa hemtjänstinsatser. Bakgrunden var att biståndsbeslut om snöröjning krävde en orimligt stor arbetsinsats för våra biståndsbedömare. Byråkratin kostade nästan lika mycket som snöröjningen. När vi ändå höll på beslutade vi oss för att även erbjuda förenklad biståndsbedömning för trygghetslarm och serviceinsatser som städning och hjälp att handla. Tanken att en socionom ska besluta om 80-åringar är tillräckligt sköra för att ha behov av ett trygghetslarm känns inte riktigt rimlig.

Men begreppet förenklad biståndsbedömning finns förstås inte i Socialtjänstlagen så vi är inte säkra på vad lagen egentligen tillåter. Den lagändring som Maria Larsson och Kristdemokraternas äldreomsorgsgrupp föreslår skulle undanröja sådana frågetecken och ge kommunerna möjlighet att minska byråkratin för att istället fokusera på själva omsorgen om de äldre. Det tycker jag är en vettig inställning.

Inga kommentarer: