03 december 2013

Färdtjänst med Waxholmsbolaget

Idag fattade landstingsfullmäktige beslut om att färdtjänstkortet från maj nästa år även ska gälla på Waxholmsbolagets båtar. Mycket bra, tycker jag. Det görs ett viktigt arbete för att öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Waxholmsbolagets verksamhet. Inte alldeles enkelt, eftersom båtar behöver leva upp till andra krav än marktransporter. Till exempel finns det en uppenbar risk att båtar utan trösklar släpper in alldeles för mycket vatten... Det faktum att vattenståndet varierar väldigt mycket innebär en annan svårighet, speciellt i kombination med att Waxholmsbolaget inte äger sina bryggor utan de ägs av en stor mängd olika fastighetsägare, samfälligheter och så vidare så det är svårt att fatta beslut om investeringar i enhetliga, tillgängliga lösningar.

För oss kristdemokrater är beslutet att jämställa Waxholmsbolagets trafik med SL:s viktigt även i ett annat hänseende. Vi vill ju att samma taxa ska gälla oavsett om man väljer att åka båt eller buss, dvs att SL:s biljetter ska gälla även i Waxholmsbolagets trafik. Från och med maj kommer det att vara så för färdtjänstresenärerna - varför inte för oss andra? Det här är ett bra beslut som kommer att göra skärgården mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men den rimliga fortsättningen är att den tillgängligheten även ska utökas till alla oss andra. Öppna upp skärgården, låt SL-kortet gälla även på Waxholmsbåtarna!

2 kommentarer:

Hakan Mild sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ture Janzon sa...

Minns jag rätt om jag påstår att du (eller möjligen Michael Stjernström) kommenterat införande av SL-kort på skärgårdsbåtarna och efterföljande debatt om eventuell kapacitetsbrist, med att du snarare ser det som något positivt att folk vill ut i skärgården? Kan du i så fall länka till detta inlägg? Eller har jag månne drömt detta? Tack på förhand.