27 november 2013

Trafiksatsningar för life science-utveckling

Det finns ofta ett tydligt samband mellan satsningar på transportinfrastruktur och ekonomisk tillväxt. Sällan är det så tydligt som när det gäller de investeringar som görs i Stockholm. Tillsammans med andra alliansföreträdare skriver jag den här veckan i Dagens Samhälle om hur satsningen på en ny tunnelbanelinje till Hagastaden och Arenastaden påverkar regionens ambitioner att bli ett världsledande centrum inom life science, medicinsk utveckling.

Att Karolinska Institutet är ett av världens främsta universitet på det medicinska området är ingen nyhet. Institutet har varit framstående i många år, inte bara som utbildningsinstitution utan även inom forskningen, mycket tack vare det nära samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset, som precis som institutet har två huvudanläggningar, en i Solna och en i Flemingsberg.

Till Flemingsberg med sina tre högskolor och cirka 16.000 studenter har det sedan drygt 30 år tillbaka gått snabba pendeltåg från centrala Stockholm. För att ta sig till Solnaanläggningen har man däremot varit tvungen att förlita sig till bussar. När gamla Karolinska Sjukhuset i Solna (GKS?) nu ersätts av det Nya, är tanken att det runt omkring sjukhuset och forskningsanläggningarna ska växa upp en hel stadsdel med mängder av forskningsinriktade spjutspetsföretag. För att det ska bli verklighet är det förstås viktigt att transporterna fungerar på ett smidigt och attraktivt sätt. Tunnelbanan mellan Odenplan och Arenastaden ska bli första etappen på en helt ny tunnelbanelinje som så småningom förhoppningsvis ska förlängas både till Täby/Arninge och under Saltsjö-Mälarsnittet till södra Stockholm. Då kommer Hagastaden att ligga väldigt bra till.

Med den gigantiska satsning som görs på Nya Karolinska Solna och Hagastaden och de stora investeringar som också görs runt Karolinska Universitetssjukhuset och campusområdet i Flemingsberg kommer Stockholm att stärka sin position som ett internationellt centrum inom life science. Det är självklart att vi som arbetar med trafikpolitik ska göra vad vi kan för att se till att den visionen förverkligas.

Satsningen på tunnelbanan till Hagastaden är en del i detta, men också arbetet för att utveckla tågtrafiken till Flemingsberg, förbättra vägtrafiken genom en ny trafikplats Högskolan på Huddingevägen och komma vidare med planeringen av Spårväg Syd.

Infrastruktursatsningar i anslutning till våra forskningskluster och universitetsområden ger förutsättningar för framtida företagsetableringar i regionen och därmed ökad tillväxt för hela landet.

Inga kommentarer: