14 januari 2014

Nu bygger vi framtidens Huddinge!

Att Huddinge växer är ingen nyhet. Det har kommunen gjort varje år åtminstone sedan år 1950 - en av få kommuner i landet med oavbruten tillväxt under mer än 60 års tid. Men sällan har det hänt så många nya bostadsprojekt tagits fram som nu. Den årliga planeringstakten ligger på mer än 800 nya lägenheter per år under den närmaste femårsperioden, och igår i kommunfullmäktige var inte mindre än fyra olika projekt uppe för beslut.

Bostadsbeslut nr 1: Ramavtal för bostäder i Solhagaparken i Vårby Haga/Masmo. Kommunala Huge Fastigheter AB har vunnit en markanvisningstävling och ska bygga cirka 120 nya lägenheter i flerfamiljshus nära Masmo tunnelbanestation. Förutom att nya bostäder är bra i sig, kommer de också att bidra till att öka underlaget för närservice i området. Dessutom är Huges koncept med lite högre flerfamiljshus i trä ett nytt grepp i Huddinges bostadsutbud (även om den typen av bostäder ju sedan ett antal år tillbaka varit vanliga i till exempel Växjö).

Bostadsbeslut nr 2: Ramavtal för nya studentbostäder utmed huvudgatan Hälsovägen i Flemingsberg. Även här är det Huge Fastigheter som ska bygga. Huge äger redan delar av området där det redan finns en detaljplan, men köper nu också ännu inte detaljplanerad mark som kommunen äger. Sammanlagt planerar man cirka 140 nya studentbostäder, även om jag hoppas att det ska kunna bli ännu fler genom att man borde kunna tillåta något högre höjder i den nya detaljplanen än vad som räknats på i prospektet. Läget är i alla fall utmärkt för studentbostäder, området ligger mellan "studentskrapan" i Flemingsbergs centrum och själva campusområdet, som ju är ett av Stockholms största och snabbast växande.

Bostadsbeslut nr 3: Köp- och exploateringsavtal för nya studentbostäder och ungdomsbostäder i Visättra Ängar. Äntligen är avtalet klart! Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB ska bygga cirka 250 nya studentbostäder och 60 nya ungdomsbostäder i detta område på andra sidan järnvägen i Flemingsberg. Tillsammans med ett två andra projekt i Visättra Ängar kommer det att ge ett spännande, blandat, nytt bostadsområde med närmare 700 bostäder.

Bostadsbeslut nr 4: Ramavtal för ett område i Utsälje, nära Källbrink, där privata fastighetsägare planerar 50-70 nya bostäder med blandad bebyggelse. Det kommer vad jag förstår att bli såväl friliggande villor som flerfamiljshus och blir förstås ett välkommet tillskott i ett område där det idag inte finns speciellt mycket flerfamiljshus.

Samnmanlagt handlar det, om jag räknat rätt, om cirka 640 nya bostäder, av vilka många planeras för byggstart redan i år. Vi bygger framtidens Huddinge!

Inga kommentarer: