18 mars 2014

Välkommen HS trygg tillvaro

Idag vill jag välkomna HS trygg tillvaro som ny hemtjänstutförare i Huddinge kommun. Vi i äldreomsorgsnämnden ställer tydliga krav på den som ska utföra hemtjänst i Huddinge, mer så än i de flesta andra kommuner. Istället för att bara kryssa i en ruta om att de till exempel har ett kvalitetsledningssystem i enlighet med de statliga kraven eller en rutin för Lex Sarah-anmälningar så ska de visa upp att de faktiskt uppfyller de krav som egentligen redan ställs i hela landet. Märkligt nog har det gjort vägen till att få bedriva hemtjänst i kommunen trång. Många bolag som bedriver verksamhet i andra kommuner visar sig helt enkelt vid en granskning inte kunna visa upp de verktyg som de enligt lagar och förordningar är skyldiga att använda.

Därför känns det väldigt glädjande när en utförare faktiskt passerar nålsögat. Idag har HS trygg tillvaro blivit godkända som ny utförare. Det är jag jätteglad över, och jag tror att den process bolaget gått igenom för att nå dit har bidragit till att den kvalitet och trygghet de kan erbjuda blir högre i alla kommuner där de är verksamma.

Inga kommentarer: