10 mars 2014

Utveckla vattenvägarna!

 

Stockholm en vacker vårdag. Solens strålar som möter det blå vattnet när man blickar ut från gångbron ut till Katarinahissen. På andra sidan vattnet ligger af Chapman förtöjd vid Skeppsholmen. Nere vid kajen i Gamla stan ligger Djurgårdsfärjan inne.

Det är svårt att inte älska Stockholm.

Den senaste veckan har jag bland annat träffat Strömmas VD ute på deras huvudkontor på Skeppsholmen. Strömma driver en stor mängd olika verksamheter inom turismsektorn i Stockholm, liksom i många andra nordiska städer. Sightseeingbåtar, hop-on-hop-off-bussar, skärgårdsturer, Birka- och Drottningsholmsbåtar och reguljärtrafik ut i skärgården med Cinderellabåtarna - bakom allt detta står Strömma. Rederiet har också, tillsammans med sin brittiska partner Serco, vunnit upphandlingen av Djurgårdsfärjorna. Därför var det väldigt spännande att prata med dem om hur vi kan utveckla turismen i Stockholm och göra skärgården mer attraktiv för besökare, men också om hur pendelbåtstrafiken kan bidra till att göra Stockholms kollektivtrafik smartare och smidigare.

Jag har också träffat ledningen på Stockholms Hamnar AB, ett kommunägt bolag som inte bara äger Värta-/Frihamnen och stora delar av Stockholms kajer utan också hamnarna i Kapellskär och Nynäshamn, inklusive den kommande containerhamnen i Norvik. Även där var turismen en viktig del av samtalen - färjor och kryssningsfartyg som lägger till i Stockholms hamnar tar ju med sig miljontals turister varje år, som bidrar till tillväxten och jobben i regionen. Men vi pratade förstås också om pendelbåtar och om godstrafiken och hur vi ska kunna få en ökad andel av godstrafiken att gå på järnväg.

I onsdags deltog jag i en paneldebatt arrangerad av Skärgårdsstiftelsen på Båtmässan i Älvsjö. Temat var Framtidens skärgård. Man kan skymta mig i bakgrunden i ABC:s reportage, men vill man veta vad jag sade bör man istället lyssna på Skärgårdsstiftelsens inspelning. Två viktiga teman var att jag och Kristdemokraterna vill utveckla skärgården och att man ska kunna åka även med länets kollektivtrafik på vattnet på sitt SL-kort.

En del av båttrafiken där detta redan är en verklighet är i pendelbåtstrafiken, som Sjövägen mellan Nybroplan och Frihamnen via Nacka och Lidingö. Sedan vi kristdemokrater drev igenom att denna trafik skulle inkluderas i SL-trafiken har antalet resande växt explosionsartat och vi hoppas förstås på motsvarande utveckling på Mälaren när vi inför nya pendelbåtslinjer där. I morgon fattar vi beslut om trafikplikt för två nya linjer, en på Riddarfjärden mellan Söder Mälarstrand, Kungsholmstorg och Klara Mälarstrand och en mellan Ulvsunda och Södersjukhuset med stopp bland annat i Alvik, Hornsberg och på Lilla Essingen längs vägen. Jag har berättat om linjerna i lokaltidningarna på Södermalm och Kungsholmen.

Stockholm hör samman med sina vatten. Mälaren och Saltsjön är tillgångar som turistattraktioner och smarta transportvägar. Vi måste bli bättre på att göra både skärgården och Mälarens attraktioner tillgängliga både för stockholmare och turister. Det har varit Kristdemokraternas målmedvetna strävan under de senaste mandatperioderna och det är frågor som vi kommer att fortsätta att driva även under nästa mandatperiod.

Inga kommentarer: