23 april 2015

Enhetstaxa är en dålig idé

Få politiska fält är så öppna för populism som priserna i kollektivtrafiken. Kanske borde man följa med strömmen och ropa på mer och billigare kollektivtrafik åt alla, men jag är ingen vidare populist. Jag utgår hellre från genomtänkta analyser av vad som är rimligt. För några veckor sedan handlade det om priset på månadskortet, som vi kristdemokrater anser måste höjas - men istället för en stor höjning i början av varje mandatperiod borde priset höjas lite grann varje år. Lättare att kalkylera med för hushållen och rimligare utifrån det faktum att priser och löner faktiskt höjs varje år. Alternativet är att SL har mycket i kassan vissa år - med risk för ökade utgifter som följd - och kris andra - med nedskärningar som oundvikligt resultat.

Den här veckan är frågan istället om vi ska ha enhetstaxa i hela Stockholms län eller någon form av avståndsbaserad taxa. Moderaterna har just gjort en historisk svängning och anslutit sig till den rödgröna rörans linje om enhetstaxa. Men som jag ser det blir inte en dålig idé bättre för att den omfattas av många. Bara farligare, eftersom det är större risk att den faktiskt genomförs.

Stockholms län är stort. Från Hallstavik till Nynäshamn är det ungefär 16 mil. Den sträckan är dock få som pendlar. Men från Norrtälje till Stockholm - en vanlig pendlingssträcka - är det 7 mil, från Nynäshamn till Stockholm 6 mil. Är det verkligen rimligt att det kostar lika mycket att åka de sträckorna som att åka mellan Landstingshuset och Centralen, en station med tunnelbanan?

Jag tycker inte det. Och när jag rest runt i världen har jag faktiskt inte hittat någon annan stad i världen där man tycker det heller. Det finns ett antal städer där det finns system med någon slags enhetstaxa, men granskar man dem närmare så upptäcker man att det då handlar om ett betydligt mindre geografiskt område, i de flesta fall snarare motsvarande vår zon A, dvs den del av regionen som omfattas av tunnelbanenätet. Väldigt många städer har zonbaserade system liknande Stockholms - London, Paris, Berlin, Barcelona osv - medan andra istället har avståndsbaserade system utanför stadens kärna.

Det finns olika sätt att prissätta enkelresor med enhetstaxa. När de rödgröna - med kaotisk ekonomi som följd - införde enhetstaxa under några månader 2006, satte de priset på enkelbiljetterna väldigt lågt. Det resulterade i att många som tidigare köpt periodkort istället gick över till enkelbiljetter, samt att SL:s intäkter minskade. Moderaterna föreslår istället att priset ska ligga högre än för dagens enzonsresor. Det har andra negativa följder.

Min inställning är att vi hela tiden måste sträva efter att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig gentemot bilen. Det är viktigt både ur miljö-, samhällsplanerings- och tillväxtskäl. De två viktigaste faktorerna när det gäller konkurrenskraften är restid och pris. Om vi för denna gång lämnar frågan om restid därhän, så kan vi konstatera att vi redan idag har ett bekymmer när det gäller kortare resors konkurrenskraftiga pris. Låt oss återigen ta sträckan Landstingshuset-Centralen som exempel, lite drygt 1 km (1,2 km som buss 52 kör). Köper man en enkelbiljett med SL:s utmärkta, lättanvända app kostar det 36 kr. Om man istället skulle köra bil anser Skatteverket att resan kostar cirka 2 kr. Ja, alla vi som faktiskt har bil och bor i Stockholmsområdet vet att Skatteverkets beräkning är skrattretande låg, om man räknar med bensinkostnader, skatt, försäkringar, värdeminskning osv - men några 36 kr kommer man ändå aldrig upp i för själva resan. För korta enkelresor är SL:s priser redan idag inte konkurrenskraftiga mot bilen. Jag tog även och testade TaxiKurirs app och konstaterade då att väljer man istället att ta en taxi kostar det 99 kr. Taxi är inte billigt, men är man tre som reser tillsammans så är det i alla fall på den resan alltså billigare än att resa med SLs enkelbiljetter idag. 

Väljer man istället en lång resa är relationen en helt annan. Från Nynäshamn till Stockholm kostar en biljett i SL-appen 72 kr. Inte jättebilligt, men jämfört med TaxiKurirs 971 kr ändå rätt så överkomligt. Även jämfört med Skatteverkets beräknade självkostnad för bilresor (111 kr) står sig enkelbiljettpriset hyggligt.

Att i det läget förespråka en kraftig höjning av priset på just korta enkelresor känns inte rimligt. SL behöver se över hur framtidens biljettsystem ska se ut. Dagens zonsystem med väldigt stora nivåhöjningar vid zongränsen och oerhört dyra biljetter för korta resor över zongräns är varken rättvist eller rimligt. Därför är jag glad över att det tillsatts en parlamentarisk utredning som ska arbeta fram ett förslag till framtida system. Men det vore bättre om man tittade på de olika, verkligt existerande och fullt fungerande system som finns runt om i världen, som är enkla att använda och rimligt rättvisa, snarare än att man hittade på ett världsunikt system som varken är rimligt, rättvist eller konkurrenskraftigt mot bilen, vilket just nu verkar vara den populäraste melodin både hos de rödgröna och hos vissa allianspartier.

Just my five cents.

Inga kommentarer: