28 mars 2015

SL-priserna borde höjas varje år

De senaste dagarna har jag läst och hört massor av upprörda röster angående SL-priserna och det faktum att de efter några år utan höjningar behöver höjas igen.

Jag ska vara ärlig. Så länge vi förväntar oss att busschaufförer, lokförare, underhållspersonal och andra som vi är beroende av för att trafiken ska fungera varje år ska fortsätta göra sitt jobb och få lön enligt gällande kollektivavtal kommer vi att behöva höja priserna. Eftersom lönerna normalt sett höjs varje år, är det rimligt att även taxan höjs varje år. Annars kommer neddragningar av trafiken som ett brev på posten - något försenat, men så småningom dyker de upp.

Stockholms lokaltrafik har länge levt på gamla investeringar, som varit relativt billiga och dessutom i mycket stor utsträckning gjorts för statliga pengar. När det nu nästan helt och hållet är stockholmarna som direkt måste bekosta investeringarna - till dagens betydligt högre priser - via skatten eller biljettpriserna, blir följden att kostnaderna ökar något snabbare än löneökningstakten. Biljettintäkter och skattefinansiering behöver därför öka med åtminstone mellan 3 och 4 procent per år.

Jag noterade att många partier i valrörelsen inte vågade kännas vid detta. Populistiska löften om bibehållna eller sänkta priser haglade. Och det vann en del partier säkert röster på, men jag vägrar spela med i det spelet. Jag tänker fortsätta säga som det är. Biljettpriserna behöver höjas, det var jag tydlig med i valrörelsen. Därför var det egentligen inte någon nyhet när jag i till exempel SVT:s ABC igår (7:30 in i sändningen) och i Svenska Dagbladet i morse sade samma sak.

Däremot föreslår jag och Kristdemokraterna att vi ska förändra hur taxan höjs. Istället för att höja den en gång per mandatperiod - tillräckligt långt efter valet för att de flesta ska ha glömt vallöftena men tillräckligt långt innan nästa val för att politikerna ska slippa bli förknippade med prishöjningar, har varit inställningen oavsett vem som styrt i landstinget - bör priserna höjas med en mindre summa varje år. Annars får man en situation där det blir stora överskott vissa år och stora underskott året innan nästa höjning görs, med dålig kostnadskontroll och panikåtgärder som följd.

Vi måste komma bort från den kortsiktiga biljettpopulismen och få ett system som är långsiktigt förutsägbart. I Västra Götalandsregionen har jag förstått att man gett Västtrafiks styrelse mandat att höja priserna med upp till 5 procent varje år. Även om vi i Stockholm inte kan delegera besluten på samma sätt som i Västra Götaland, är sättet att arbeta värt att ta efter.

Sedan innebär inte det att vi inte ska utveckla biljettsystemet som helhet. Vi måste ha ett system som upplevs som både enkelt och rättvist, där man snabbt, tryggt och smidigt kan göra rätt för sig som kollektivtrafikant. Därför har landstinget beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning som ska se över hela biljettsystemet, så att SL långsiktigt ska kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken. Det är nödvändigt för att vi som bor i regionen även i framtiden ska kunna få ihop livspusslet.

Inga kommentarer: