15 februari 2007

Hur, var och vem - skilda åsikter om nya äldreboenden

Igår hade äldreomsorgsnämnden sitt första riktiga sammanträde för året. En diger dagordning och många viktiga beslut, men det var en fråga som verkligen stack ut - remissvaret till kommunstyrelsen angående nya särskilda boenden.

Fram till år 2015 beräknas Huddinge kommun behöva cirka 240 nya platser (inklusive ersättningsplatser för ofrivilliga dubbelrum och Tallgården, som inte lever upp till de boende- och arbetsmiljökrav som finns idag).

En stor del av de här platserna behövs så fort vi lyckas bygga dem - helst ännu fortare. Frågan "när" är därför alla partier överens om. Men på frågorna hur, var och vem finns det väldigt tydliga skillnader mellan majoriteten och vänsterblocket, framkom det på sammanträdet igår.

Hur?

Vi i majoriteten vill se tre ganska stora anläggningar med cirka 80 platser vardera. Det är ungefär som Tallgården och en bra bit större än Rosendalsgården - men naturligtvis betydligt mindre än Stortorps äldrecentrum.

Socialdemokraterna och deras stödpartier vill istället se att en stor anläggning med minst 165 platser byggs direkt.

Jag förstår de industriella fördelarna med en stor anläggning för omsorgsproduktion - men jag kan också se nackdelar. Det är lätt att det blir för mycket sjukhus, för mycket institution, av det hela. I ett mindre boende är det lättare att skapa trivsel och en mänsklig atmosfär. Och just detta är, som jag ser det, bland det viktigaste vi måste erbjuda våra boende.

Var?

De nya anläggningarna ska dels ersätta Tallgården, som ligger i Stuvsta och bland annat därför är väldigt populär bland dem som behöver ett boende, dels täcka de ökande behov vi ser i framtiden. Enligt prognoserna kommer den i särklass största ökningen att ske i centrala Huddinge (Sjödalen/Fullersta), men vi ser också ett kraftigt ökat behov i Segeltorp.

I det läget vill Socialdemokraterna och deras stödpartier ha fram ett snabbt beslut om att bygga i Visättra Ängar i Flemingsberg.

Missförstå mig inte, jag gillar Visättra. Området påminner väldigt mycket om mina hemtrakter i västra Skogås. Men det är inte i Flemingsberg som de stora behoven finns, och eftersom området har ett i mina ögon sett oförtjänt dåligt rykte finns det en uppenbar risk att ett boende där kommer att bli ett andrahandsalternativ för dem som söker särskilt boende.

När vi bygger måste vi bygga något som ska upplevas som ett förstahandsalternativ för våra kunder. Därför vill vi i majoriteten att man vänder på varje sten för att hitta bra alternativ i centrala Huddinge redan för det första boendet. Ett förslag som jag jobbat för ligger i Rosenhill, där det dels finns ett nedlagt hem för psykiskt sjuka och stora obebyggda områden i anslutning till det. För det andra och tredje boendet i planen finns det sedan en rad möjliga fastigheter i såväl centrala Huddinge som Segeltorp.

Det viktiga är, som jag ser det, att vi bygger attraktiva äldreboenden. Visättra Ängar är ett acceptabelt alternativ, där vi säkert kan bygga ett jättetrevligt äldreboende. Men vi vet att många av våra framtida kunder skulle vilja ha ett annat läge. Då är det, som jag ser det, självklart att vi också ska verka för det.

Vem?

Sedan kommer frågan upp om vem som ska bygga och driva de nya boendena. Där vill vänsterblocket binda sig vid att kommunen - eller rättare sagt det kommunala fastighetsbolaget Huge - ska äga fastigheterna, medan vi i majoriteten tror att kommunen och inte minst Huge skulle må bra av lite mer konkurrens. Jag vill inte kritisera Huge - jag sitter trots allt själv i bolagets styrelse sedan fyra år tillbaka - men jag tror att bolaget skulle bli bättre om man tvingades anstränga sig mer för att vinna sina uppdrag, precis som jag tror att politiker blir bättre och mer lyhörda om de regelbundet tvingas ställa sina platser till förfogande i allmänna val. Monopol skapar lätt stagnation, medan konkurrens kräver förnyelse.

Nu har äldreomsorgsnämnden avgett sitt remissvar. Frågan ska sedan vidare till kommunstyrelsen, som ska fatta beslut i ärendet. Det finns utan tvivel skäl att återkomma till frågan, som förmodligen är den största och viktigaste under den här mandatperioden.

Inga kommentarer: