22 februari 2007

Sätt stopp för andrahandsocker

En statlig utredning föreslår att ockerhyror vid andrahandsuthyrning av bostäder bör leda till både en prick i straffregistret och en ekonomisk påföljd.

Jag tar mig för pannan. Är det verkligen sant? Problemen med svarthandel och andrahandsuthyrning av lägenheter har i större eller mindre omfattning funnits och varit ett problem under de närmare tjugo år som jag funnits på bostadsmarknaden. Ändå förefaller det som om sossarna under de senaste tolv årens regeringsinnehav - då problemet växt till jättelika dimensioner - helt ignorerat de möjligheter som faktiskt finns att göra någonting åt det.

Jag hoppas och tror att den nya regeringen är mer handlingskraftig. Land ska på lag byggas, och den som inte följer lagen ska få kännbara straff. Därför måste även den här typen av brott ge kännbara påföljder. Annars kommer laglösheten att fortsätta breda ut sig.

Inga kommentarer: