18 december 2008

Hamnavtal ett lyft för sydöstra Stockholm

Hutchison Port Holdings har skrivit på ett avtal med Stockholms Hamnar om driften av containertrafiken för 25 år framåt - inklusive för den planerade nya hamnen i Nynäshamn, Norvik, rapporterar DN och SvD.

Det är säkert bra för Stockholms Hamnar, men det är också ett lyft för hela sydöstra Stockholm. Norvik är ett jätteviktigt projekt för Nynäshamns kommun, men det är också något som kan ge ett uppsving för företagen runt Nynäsvägen och i förlängningen också bostadsområdena. Länna är redan idag ett väldigt attraktivt område att etablera sig i, men med Norvik kommer det att bli så i ännu högre utsträckning, och med fler arbetsplatser i närområdet kommer även Skogås och Trångsunds attraktionskraft att öka. Kommunledningen i Haninge har dragit samma slutsats (men fokuserar naturligtvis på effekterna south of the border, sett från min horisont.

Samtidigt måste vi bevaka så att miljöeffekterna blir acceptabla, både vad gäller utsläpp och buller. Det är förstås viktigt att den nya hamnen får en järnvägsförbindelse till Nynäsbanan, så att inte alla transporter måste gå på långtradare. Och själv bor jag inte många meter från järnvägen, så jag känner förstås att det är viktigt att de godståg som rullar fram - inte minst på nätterna - håller sig på en rimlig bullernivå. Det finns, som alltid, orosmoment, men problemen är fullt hanterbara med hjälp av modern teknik och det finns all anledning att se positivt på utvecklingen.

2 kommentarer:

per sa...

Ursäkta mig kan Du förklara hur Norvik skan vara bra för miljön? Både Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet menar att Norvik är ett sämre alternativ än t.ex. Södertälje. Dessutom, landtransporterna är inte lösta, speciellt inte väster och söderut där Sveriges logistikcentrum befinner sig.
Och fakta saknas om positiva effekter för oss som bor i Nynäshamn. Kan Du förklara?

Karl Henriksson sa...

Det är inte svårt att se de långsiktigt positiva effekterna för Nynäshamn med en storhamn i Norvik. Sex bokstäver: arbete. Arbetsplatserna i själva hamnen är bara en liten del i helheten, där det viktiga istället är att företag som har behov av att frakta produkter på Östersjön väljer att etablera sig i Nynäshamn och utmed Nynäsvägen, och i förlängningen att företag som har nytta av att etablera sig i närheten av dessa företag följer efter. Utan ett attraktivt näringslivsklimat kommer Nynäshamn utarmas och bli fattigare. Norvik är förvisso inte hela lösningen - men det är en viktig pusselbit, och det tror jag att alla som förstår sambandet mellan arbete och välstånd kan hålla med om.