10 december 2008

Stora, viktiga äldreomsorgsbeslut

I måndags kväll var det årets sista kommunfullmäktigesammanträde och ikväll hade vi sista sammanträdet med äldreomsorgsnämnden. På båda sammanträdena fattade vi stora och viktiga beslut som kommer att påverka äldreomsorgen: i måndags beslutade vi att Björnkulla äldreboende ska byggas ut med 23 nya platser och ett tillagningskök och att äldreomsorgsnämnden ska använda LOV, Lagen om Valfrihetssystem, när vi i början av nästa år gör en hemtjänstupphandling. Idag beslutade vi i äldreomsorgsnämnden att gå vidare med ombyggnationen av Tallgården, ett beslut som är så stort att det slutgiltigt måste godkännas av kommunfullmäktige. Kommuner är inte några enkla skepp att styra, men det går framåt. Redan om ett par veckor, strax efter jul- och nyårsuppehållet, kommer vi att fatta nya, stora, viktiga beslut som påverkar äldreomsorgen, både i kommunfullmäktige och i äldreomsorgsnämnden.

Inga kommentarer: