03 december 2008

Huvuden måste rulla

Högskoleverket återkallar Karolinska Institutets rätt att utexaminera sjuksköterskor, rapporterar SvD och DN. Beslutet är en svidande kritik inte bara mot KI:s utbildning utan också mot universitetets sätt att hantera den hårda kritik som riktades mot dem för ett par år sedan.

För beslutet kom inte som en blixt från klar himmel, utan man hade för länge sedan fått tydliga signaler om att man måste höja sin kvalitet på ett antal olika områden. Arbeten har påbörjats, men Högskoleverket anser att det är för litet, för vagt och för sent.

Sjuksköterskor är viktiga såväl i sjukvård som äldreomsorg. Att utbilda sjuksköterskor är en viktig del av Karolinska Institutets uppdrag. Ett så komplett misslyckande som det innebär att förlora examinationsrätten för sjuksköterskor måste få konsekvenser.

Och Karolinska Institutets misslyckande är inte bara ett problem för KI, utan för hela Stockholms-regionen. Det är redan idag stor brist på sjuksköterskor inom såväl sjukvård som äldreomsorg. Om en av de stora högskoleutbildningarna inte får ta in nya studenter under - minst - ett år blir naturligtvis krisen ännu större.

Nej, Karolinska Institutets misslyckande är ingenting annat än en katastrof. Som jag ser det måste den få konsekvenser ända upp på högsta ledningsnivå. Huvuden måste rulla. Så viktiga är sjuksköterskorna och sjuksköterskeutbildningen.

Inga kommentarer: