10 maj 2012

Trafik för Stockholm i världen

I flygledartornet på Arlanda. Foto: David Winks
Goda kommunikationer är en förutsättning för Stockholms - och därmed Sveriges - konkurrenskraft. Som en liten och glest utspridd storstad i ett litet och glest befolkat land i utkanten av Europa måste vi hela tiden sträva efter att vara litet bättre än andra för att stå oss i den internationella kampen om investeringar och jobb som är en förutsättning för hela vår välfärd.

Den här veckan har jag ägnat tisdagen åt att debattera länets kollektivtrafik i landstingsfullmäktige. Igår presenterade vi landstingsalliansens budget för år 2013, som innebär satsningar om hela 18,2 miljarder kronor på kollektivtrafiken. Och det är inte en engångssatsning, utan de kommande åren kommer att bli intensiva. Bara satsningen på nytt signalsystem och nya tåg - troligtvis förarlösa - för tunnelbanans röda linje beräknas till 12,6 miljarder kronor. Viktiga satsningar i ett kollektivtrafiksystem som under decennier fick alldeles för litet investeringar medan staden och länet växte.

Igår ägnade jag merparten av dagen åt en konferens om framtidens infrastruktur och trafik i Mälardalen. Jätteviktigt ämne - och en stor utmaning. Stockholm som arbetsmarknadsregion är redan idag betydligt större än Stockholms län. Såväl stora delar av Uppsala som Sörmlands län har en stor inpendling till Stockholm varje dag, liksom en stad som Västerås - och det är faktiskt inte så få som pendlar åt andra hållet också. Men vill man åka kollektivt ställs man inför en mängd krångligheter - olika biljettsystem, höga priser, trångt på tågen, och så vidare. Om några år, när Citybanan under centrala Stockholm är färdigställd och de nuvarande avtalen för mälardalstågen gått ut, behöver vi ha funnit och finansierat ett nytt och bättre kommunikationsnät om Stockholm-Mälardalsregion till fullo ska kunna nå upp till sin potential som tillväxtmotor.

Idag var jag tillsammans med ett par partikamrater på studiebesök hos en nyckelspelare: Arlanda flygplats och dess ägare, statliga Swedavia. Ett väldigt spännande besök där vi förutom ett besök i flygledartornet även hann med öppenhjärtiga diskussioner om flygplatsens och Stockholms-regionens behov. Ska Stockholm stå sig i den internationella konkurrensen behöver vi en stark flygplats, och jag ska göra vad jag kan för att Arlanda ska få goda utvecklingsmöjligheter. Men Swedavia måste också målmedvetet jobba för att skapa förutsättningar för god kollektivtrafik till och från flygplatsen. Det är inte bara ekologiskt och samhällsekonomiskt viktigt utan också god företagsekonomi för bolaget. Tillsammans tror jag att vi kan hantera de stora utmaningar vi står inför och göra Stockholm till en ännu attraktivare och mer konkurrenskraftig stad i framtiden.

Bloggar: Kristdemokraterna i Stockholms läns landstingKristdemokraterna i Stockholms läns landstingKristdemokraterna i Stockholms läns landsting, Christer G Wennerholm

Inga kommentarer: