24 maj 2012

Stan är full av vatten

Stockholm är en stad byggd på vatten. Eller, som Robban Broberg sjöng, "Vatten, stan är full av vatten". Det är själva grunden för Stockholms existens som stad, i Mälarens möte med Saltsjön, och det är en ständig källa till glädje för oss stockholmare, inte minst så här års när det är varmt och solen skiner. Efter trafiknämndens sammanträde i tisdags tog jag en promenad in till city utmed Norr Mälarstrand. Underbart!

Men när man talar om just trafiken i Stockholm ses vattnet ofta snarast som ett problem. En gång i tiden förband det, men nu delar det staden - och försöken att binda samman staden över (eller rättare sagt under) Saltsjö-Mälarsnittet blir ofta dyra, som järnvägstunneln Citybanan och den planerade tunnelbanesträckningen från Kungsträdgården till Nacka eller Förbifart Stockholm under Ekerö och den sedan länge diskuterade östliga förbindelsen mellan Nacka och Norra länken.

På trafiknämndens sammanträde i tisdags var det dock den omfattande trafiken på vattnet som stod i fokus. Beslut fattades om att genomföra nya upphandlingar av Waxholmsbolagets skärgårdstrafik. Ett helt nödvändigt beslut, eftersom lagen kräver det. Waxholmsbolaget ska inte verka i någon juridisk gråzon utan som offentligt ägd verksamhet ska vi naturligtvis följa lagar och regler. Nytt i upphandlingarna är också att man försöker ta lite mer av ett helhetsgrepp och inte upphandla all trafik linje för linje utan i de fall det är möjligt lägga ihop det i lite större paket där man ger entreprenören ett större ansvar för att utveckla verksamheten och göra trafiken attraktiv för resenärerna. Rätt tänkt, tycker jag.

Sedan är det naturligtvis viktigt att entreprenörerna inte får göra alldeles som de vill. Waxholmsbolagets trafik ska anknyta till s.k. replipunkter där man enkelt och smidigt kan byta till kollektivtrafik på land. Tidtabellerna ska samordnas. Skärgårdstrafik ska fortsätta att gå även in till centrala Stockholm. En bastrafik som ska fungera året runt måste upprätthållas och bli mer konsekvent än idag, för att ge goda förutsättningar för att man ska kunna bo och arbeta ute i skärgården. Viktiga klargöranden och i vissa fall också förbättringar som ska utveckla skärgården.

För oss kristdemokrater har det sedan länge varit en viktig fråga att utveckla passagerartrafiken även på Stockholms inre vatten, både i Saltsjön och på Mälaren. Vi är mycket nöjda över att SjöVägen, som går från Nybroplan till Frihamnen via ett antal stopp i Nacka och på Lidingö, nu håller på att integreras i SL-nätet och vill se fler exempel på pendelbåtslinjer.

1. Slussen – Nacka Strand - Telegrafberget – Frihamnen – Ropsten
2. Slussen – Nybroviken
3. Nybroviken – Fotografiska museet
4. Ekerö – Gröndal - Slussen

Inte minst under Slussens ombyggnation kan pendelbåtstrafik vara ett sätt att minska trycket i den vanliga kollektivtrafiken från Nacka och Värmdö. Djurgårdsfärjan är ett bra exempel på en båtförbindelse som är en självklar del av trafiksystemet i Stockholm och vi kommer förhoppningsvis att få se fler linjer som med tiden blir precis lika självklara.
 
Och när båttrafiken allt tydligare blir en del i Stockholms reguljära kollektivtrafik känns det förstås naturligt att Waxholmsbolagets verksamhet också samlokaliseras med den övriga kollektivtrafiken - att Waxholmsbolaget lämnar sina lokaler på Blasieholmen och flyttar ihop med SL och färdtjänsten på Lindhagengatan/Lindhagenterrassen. Det kommer inte bara att sänka de administrativa kostnaderna, det kommer också att underlätta i arbetet och bidra till en ökad kompetens både inom SL och Waxholmsbolaget. Jag kanske inte sade det fullt så vältaligt när jag intervjuades i Dagens Nyheter idag, men andemeningen är i alla fall densamma.
 
Och ju smartare vi är när det gäller administrationen, desto mer resurser får vi förstås över till att utveckla själva trafiken.
 
Bloggar: Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting, Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting

Inga kommentarer: