29 juni 2012

Nytt spjutspetsprojekt för tillgänglighet i Sundbyberg?

Sundbybergs stad, där Kristdemokraterna samregerar med Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, har i ett pressmeddelande gått ut med en begäran om att Sundbybergs station ska bli ett pilotprojekt för topptillgänglig kollektivtrafik. Bakgrunden är de brister i tillgängligheten som uppdagades vid en genomgång som SL gjort.

Jag tycker att det är jättebra att kommuner i länet tar tag i de tillgänglighetsproblem som finns för att alla ska kunna använda kollektivtrafiken. Från SL:s sida har enorma investeringar gjorts för att skapa god tillgänglighet. Det finns nu hissar på alla tunnelbanestationer. Alla SL-bussar kommer att vara låginstegsbussar innan årsskiftet. Nya bussar ska niga vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning för passagerarna. Taktila markeringar, pratorer och automatiska hållplatsutrop både i och utanpå fordonen gör det enklare att resa som synskadad. Och så vidare. Men om man inte på ett bra sätt kan ta sig till stationen eller busshållplatsen eller mellan dem vid bytespunkterna fungerar inte resan ändå för personer med funktionsnedsättning. Där kommer kommunens viktiga ansvar in.

Jag är därför väldigt positiv till det initiativ som Sundbyberg tagit och ser gärna att fler kommuner bjuder in till liknande samtal kring andra viktiga bytespunkter. Det finns goda exempel på bra tillgänglighetssatsningar i länet, till exempel den nya bussterminalen i Jakobsberg. Men det finns också mycket kvar att göra.

Det som möjligtvis talar emot att just nu göra en storsatsning på att bygga om Sundbybergs station är osäkerheten om hur den ska se ut i framtiden. Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll behöver byggas ut med fler spår och en av de stora propparna är frågan om hur trafiken förbi Sundbybergs station ska lösas. Jag har själv på nära håll sett hur Trångsunds nybyggda stationshus fick rivas efter bara några år när det skulle byggas ett nytt spår. Vi ska naturligtvis inte slösa med skattebetalarnas knappa resurser på det sättet. Men kan Sundbybergs stad bara komma överens med Trafikverket och övriga intressenter om hur spårutbyggnaden ska lösas så ser jag gärna att Sundbybergs station blir ett nytt spjutsspetsprojekt för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken i Stockholms län och Mälardalsregionen.

Inga kommentarer: