09 juni 2012

4:an och Norrortsbanan

Medan Portugal pressar på för att få in en kvittering mot Tyskland ska jag snabbt försöka summera de senaste dagarnas viktiga SL-nyheter:

Idag skriver Dagens Nyheter om att Stockholms stad ska prioritera åtgärder för att höja framkomligheten för stombusslinje 4. En oerhört viktig fråga. Det handlar inte bara om att linjen redan idag har fler resenärer än SJ:s samlade tågtrafik i landet utan framför allt om att den egentligen borde ha ännu fler resenärer. Med högre medelhastighet och på några års sikt också högre kapacitet när busslinjen konverterats till en modern spårvagnslinje kommer fyrans buss att spela en väldigt viktig roll i Stockholms kollektivtrafiksystem - både för dem som åker med den och dem som inte gör det.

Skälet är att en effektiva 4:a kommer att avlasta tunnelbanenätet i de mest överbelastade, centrala delarna, vilket är en förutsättning för att transporterna på röda och gröna linjerna ska kunna öka. Om betydligt fler än idag tog 4:an mellan till exempel Tekniska Högskolan och Odenplan eller Hornstull och Fridhemsplan skulle de ge plats i tunnelbanan åt resenärer med andra slutdestinationer. Just 4:ans linje skulle kunna avlasta på en lång rad sådana stråk, om den hade högre kapacitet. Dagens DN-artikel beskriver ett steg på vägen dit.

Mer tveksam kan jag känna mig till gårdagens artikel i Svenska Dagbladet om framtida spårtrafik till nordöstra delen av regionen. Enligt tidningen arbetar SL nu bara vidare med två alternativ, antingen tunnelbana hela vägen till Arninge eller utbyggd Roslagsbana, medan pendeltågsalternativet avförts.

Stockholmarna älskar sin tunnelbana och det kan låta bestickande med en lång utbyggnad av systemet åt nordost. Stockholms tunnelbana är på många sätt fantastisk och jag använder den ofta för resor i stadens centrala delar. För mig som varje gång jag åker till staden kan välja mellan tunnelbana och pendeltåg och minst 95 gånger av 100 väljer pendeltåget känns det dock naturligt att påpeka att det finns en del nackdelar med tunnelbana. Den viktigaste är restiden. För mig tar det 50 procent längre tid med tunnelbana jämfört med pendeltåg. Arninge ligger ungefär lika långt från centrala Stockholm som Norsborg om tunnelbanan skulle ta vägen via Karolinska sjukhuset och Odenplan, som Socialdemokraterna föreslår.

Tunnelbanan har också nackdelen att vara ett slutet system. Jag och Kristdemokraterna tycker att SL borde utreda den s.k. Norrortsbanan, där Täby-Arninge skulle förbindas med en järnväg till Barkarby/Jakobsberg via Sollentuna och Kista. En sådan järnväg skulle kunna öppna nya möjligheter både för resor till Stockholm från nordostsektorn, bättre kopplingar till Arlanda från både nordväst och nordost och bättre tvärförbindelser mellan Stockholms växande regionala kärnor. Den skulle också ge nya möjligheter till direkttrafik till Kista och Arlanda från till exempel Västerås. Dessutom skulle en utbyggd järnväg ge ökade möjligheter till miljövänliga godstransporter, en inte oviktig fråga även om den ju inte ligger på SL:s bord.

Än är det alldeles för tidigt att räkna bort pendeltågsalternativet. SL bör inte snäva in perspektivet innan man utrett alla möjligheter.

Bloggar: Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting

3 kommentarer:

David sa...

Hej Kalle,

roligt att läsa om min idé, Norrortsbanan, på din blogg.

mvh

David Tiberg

Karl Henriksson sa...

...och säkert ännu trevligare att vi kristdemokrater nu fått in den som en del av ett utredningsuppdrag till SL, inte sant?

David sa...

JA!