06 juni 2012

Nationaldag i Paradiset

Sjön Trehörningen i Paradisets naturreservat
Nationaldagen kan firas på många sätt. Utanför kommunhuset i Huddinge har det hållits en välkomstceremoni för det senaste årets nya svenska medborgare under ledning av kommunfullmäktiges ordförande Nils Johnsson. I Vårby gård har kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist hållit tal vid det traditionsenliga nationaldagsfirandet.

Själv har jag dock firat nationaldagen på det kanske svenskaste av alla sätt: ute i skog och mark. Närmare bestämt med en promenad i Paradisets naturreservat i södra Huddinge.

En av många saker som vi svenskar kan vara stolta över är vår natur. I Huddinge bor vi ungefär en kvart från Stockholm city, men med orörd natur runt knuten. Och så vill vi förstås att det ska förbli. I Huddinge finns nio naturreservat och fem Natura 2000-områden, utpekade av EU som viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Att utveckla naturreservaten och göra dem mer inbjudande för besökare är en viktig prioritering som vi i den politiska majoriteten i kommunen gjort. Även om - det måste erkännas - Paradisets naturreservat inte kan mäta sig med världens stora naturupplevelser, bidrar naturreservaten till att göra Huddinge och Stockholm till en attraktiv bostadsort och turistdestination.


Inga kommentarer: