17 juni 2012

Satsningar med perspektiv

Medan grekerna för andra gången på kort tid går till parlamentsval för att försöka reda upp landets kaotiska ekonomi, kan vi konstatera att Sverige har en helt annan situation. Under veckan som gått har såväl kommunfullmäktige i Huddinge som landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting fastställt sina budgetar för nästa år. Även om tre dagar, från morgon till kväll, fick vikas åt dessa sammanträden kan jag konstatera att resultatet inte är speciellt dramatiskt. Inga skattehöjningar, ordning och reda i ekonomin och mångmiljonsatsningar på att utveckla verksamheterna är ett scenario som våra kollegor på många håll i Europa bara kan drömma om.

I Huddinge innebar budgeten pris- och lönekompensation och uppräkning för ökade volymer för nämnderna och därutöver 30 miljoner kronor till olika satsningar, bland annat barnomsorg på obekväm arbetstid, kvalitetsförbättringar i demensvården, jobbsatsningar på arbetslösa ungdomar och föräldrar som har försörjningsstöd och utveckling av kulturverksamheten på Fullersta gård med sin fina EWK- och Peter Dahl-konstsamling.

I landstinget kunde vi kristdemokrater bland annat glädja oss över att glasögonbidrag för barn kommer att införas igen. Det togs bort senast Socialdemokraterna styrde landstinget och det har krävts en hel del arbete för att få fram en överenskommelse om att införa ett nytt glasögonbidrag. Vi kan också glädja oss att landstinget verkligen tar tag i det enorma investeringsbehovet, både på sjukvårdssidan och på trafikområdet. Behovet av trafikinvesteringar skriver jag ju rätt så ofta om här på bloggen, men även inom vården finns stora, uppdämda behov. Det kan bland annat handla om 8-10 nya eller nygamla sjukhus, specialiserade till exempel inom geriatrik, rehabilitering eller på diabetesvård.

Alliansen i landstinget och majoriteten i Huddinge (Alliansen kompletterad med Drevvikenpartiet) tar verkligen utmaningarna på allvar och jag är glad att den välskötta ekonomin gör att vi, till skillnad från greker och spanjorer, nu kan investera i nödvändiga framtidssatsningar.

Inga kommentarer: