04 september 2012

Höjt bostadstillägg för pensionärer

Det torde vid det här laget vara få som betvivlar att Kristdemokraterna är pensionärernas bästa vän inom Alliansen. Göran Hägglund betonar gång på gång att för Kristdemokraterna är sänkt skatt för pensionärerna en av de viktigaste prioriteringarna i förhandlingarna inför statsbudgeten.

Samtidigt kan vi konstatera att de allra flesta pensionärerna har det väldigt bra i vårt land. Min pappa konstaterade när han i samband med att han blev folkpensionär fick ett provnummer av PRO:s tidning Pensionären att recepten handlade om hur man på bästa sätt skulle tillaga sin oxfilé. Många pensionärer ägnar sig åt långväga resor för att hinna se allt de inte riktigt hade tid med när de förvärvsarbetade. Visst skulle de gärna få en skattesänkning, men det är inte så att deras ekonomi står och faller med detta. Speciellt inte nästa år när pensionerna kommer att räknas upp ordentligt.

Skillnaderna mellan olika grupper av pensionärer är dock stora. De som har den svagaste ekonomin - ofta äldre änkor som ägnat en stor del av sitt liv åt att ta hand om sin familj - har en helt annan situation. Det här är en grupp människor som vi kristdemokrater alldeles särskilt vill värna.

För den gruppen är bostadstillägget för pensionärer en väldigt viktig inkomstkälla för att få ekonomin att gå ihop. Jag är därför glad över att regeringen nu aviserar att bostadstillägget ska höjas med 170 kr per månad för ensamstående, utöver de 170 kr som bostadstillägget höjdes med vid årsskiftet. Det här är en åtgärd som med stor precision hjälper de äldre som har det allra svårast. 430 miljoner kronor som spenderas klokt.

Bloggar: Sakarias Winberg

Inga kommentarer: