25 september 2012

Rädda Tintin och bibliotekens öppenhet!

Rädda Tintin! En storm har hastigt blåst upp mot det beslut om att rensa ut Tintin som Kulturhusets konstnärliga ledare Behrang Miri fattat och stolt proklamerat i en artikel i Dagens Nyheter idag. Några timmar efter att artikeln publicerats tvingades Behrang Miri att tillsammans med Kulturhusets chef att göra en pudel. Tintin blir kvar. "Beslutet har gått för snabbt", säger de nu.

Jag minns min egen upprördhet när jag som gymnasist upptäckte att biblioteket i Farsta (och möjligtvis hela Stockholms stad) av politiska skäl inte tog in böcker skrivna av den rysk-amerikanska författarinnan Ayn Rand. Bibliotekarierna gillade inte den nyliberala ideologi som hon företrädde.Problemet är förstås inte att beslutet på Kulturhuset har gått för snabbt utan att de värderingar som präglar beslutet går stick i stäv med de värderingar som vi vill ska vara rådande på våra bibliotek. Själva idén med folkbiblioteket är öppenhet och att göra litteratur tillgänglig för folket. Biblioteket blir tryckfrihetens förlängda arm.

Behrang Miri antydde i DN-artikeln att även andra verk som företrädde otidsenliga värderingar i framtiden skulle möta samma öde. Men är det verkligen fler åsiktspoliser vi behöver? Och vilka skildringar är det i så fall som ska försvinna? Medan Ayn Rands böcker må ha begränsat litterärt värde, torde också många av världslitteraturens klassiker falla för Miris bila. Vem kan till exempel försvara Shakespeares "Köpmannen i Venedig" med sin uppenbart antisemitiska skildring av juden Shylock?

Och när man ändå är inne på det här med otidsenliga värderingar - ska man inte då också rensa ut litteratur som förordar kommunism i dess olika former? Efter snart hundra år av kommunistiskt förtryck runt om i världen har väl alla svenskar insett hur förskräckliga dessa värderingar är? Kanske blir alltså Bamse nästa serie att försvinna ur Kulturhusets samlingar???

Nej, låt kulturen, och då inte minst litteraturen, klara sig utan åsiktspoliser som stänger ute det som inte är politiskt korrekt i dagens samhälle. Om de inte är bastioner för öppenhet och tolerans finns det ingen anledning att ha bibliotek överhuvudtaget.

Läs även: Martin Jönsson, Mattias Grängzell, Peter Högberg, Fredrik Antonsson

2 kommentarer:

George sa...

Hur kommer det sig att i princip ingen KD-bloggare skriver om krisen i partiet? Handlar det om stallorder, feghet eller verklighetsflykt?
Det hade varit intressant att läsa om KD-bloggarnas syn på rådande opinionssiffror.

Uppenbarligen lönar det sig inte att hålla tyst, och låtsas att solen skiner.

Karl Henriksson sa...

Opinionssiffrorna är ju knappast någon nyhet utan har pendlat mellan 3 och 5 procent i princip sedan valet 2010 (och en stor del av mellanvalsperioden innan det också). Förra veckan var det en mätning som gav 3,2 procent, veckan innan en som sade 4,7 procent. Jag ser inget skäl att kommentera dessa fluktuationer eller att älta mitt missnöje med de dåliga siffrorna.

Däremot berättar jag gärna på olika sätt om hur jag vill att partiet ska utvecklas, där de dåliga opinionssiffrorna naturligtvis är en del av bakgrundsmaterialet.

Ett par exempel: http://karlhenriksson.blogspot.se/2012/08/vanster-om-hoger-om.html

http://karlhenriksson.blogspot.se/2011/06/hagglund-maste-vaga-sticka-ut.html