20 september 2012

Sverige på rätt väg

Alliansens partiledare talar i Landstingssalen i Stockholm.
Så kom då till sist den dag som vi så länge väntat på. Idag lade finansministern fram budgetpropositionen för riksdagen. Och vilken propp det var!

Själv hade jag inte möjlighet att följa debatten i riksdagen, fullt upptagen med andra möten som jag var, men jag lyssnade däremot till Alliansens fyra partiledare när de besökte ett alliansgruppmöte i Landstingssalen i Stockholm under eftermiddagen - och jag måste erkänna att jag med glädje applåderade dem alla. Regeringen har gjort ett väldigt bra arbete med budgeten.

Som kristdemokrat känner jag mig förstås väldigt stolt över alla de viktiga reformer som vi fått igenom i budgeten. Vi vill värna ekonomiskt svaga grupper i samhället, till exempel pensionärer med låg pension och föräldrar med minimal föräldrapenning. I årets budget har vi fått igenom en skattesänkning för pensionärer - den fjärde i ordningen sedan Alliansen tillträdde. Jag har hört pensionärer som fnyser åt skattesänkningen och tycker att den är för låg - men skattesänkningarna gör att skatten för en pensionär nu är mellan 6.800 och 10.200 kr lägre per år. För den med låg pension motsvarar skattesänkningen en hel månadsinkomst! Fnys gärna åt det, ni, men jag tror personligen att en extra månadsinkomst är väldigt välkommen för den som har mycket litet att leva på. Fundera också på när Socialdemokraterna senast sänkte skatten för pensionärer... Att vi samtidigt höjer bostadstillägget för ensamstående pensionärer med 170 kr per månad gör inte det hela sämre. Kristdemokraterna gör skillnad för dem som verkligen behöver det!

Lika viktigt som att förbättra för pensionärerna är att förbättra situationen för unga föräldrar som inte hunnit komma in på arbetsmarknaden. Idag får de bara 180 kr per dag i ersättning, men nästa år ska det höjas till 225 kr. Precis som när det gäller skatten för pensionärer är det bara ett parti som verkligen drivit frågan, Kristdemokraterna, så vi har all anledning att vara väldigt nöjda.

Men Kristdemokraternas politik handlar förstås inte bara om mer pengar till utsatta människor utan vi ser, liksom övriga allianspartier, förstås att arbete och företagande är en förutsättning för framtidens välfärd. Vill vi att Sverige ska utvecklas som ett välfärdsland måste vi ge bra förutsättningar för dem som driver företag och anställer folk. Därför är det förstås bra att vi sänker bolagsskatten så att Sverige står konkurrenskraftigt när det gäller att attrahera internationellt företagande och kapital. Men det är också bra att vi storsatsar på infrastruktur och forskning. Medan övriga Europa hankar sig fram farligt nära avgrundens rand och USA och många andra stora ekonomier har problem med stora budgetunderskott har Sverige - tack vare Alliansregeringen - resurser att satsa. När vi använder dem på ett strategiskt klokt sätt kommer vi att ha en betydligt bättre position när världsekonomin vänder uppåt igen.

För Stockholms del är det förstås väldigt positivt med de strategiska satsningarna på forskning. Utbildningsminister Björklund framhöll idag speciellt satsningarna på life science, passande när han träffade landstingspolitiker från ett Stockholm som satsar hårt på att bli världsledande på detta område. Och att behovet av ny infrastruktur är oerhört stort i en av Europas snabbast växande storstäder behöver väl knappast sägas. Jag välkomnar verkligen gårdagens besked från partiledarna att de vill utreda förutsättningarna för att vi inte bara ska kunna få tunnelbana till Nacka utan även en östlig vägförbindelse. Det är den linje som Kristdemokraterna i Stockholm drivit sedan tidigare. Det betyder inte att vare sig regeringen eller vi landstingspolitiker är färdiga med vilken dragning det ska bli för tunnelbanan - utan att vi måste få mer kunskap så att vi ska kunna fatta ett riktigt bra beslut. Det är bra att ha regeringen med som en tydlig och engagerad partner i det arbetet.

En statsbudget löser inte alla problem. Men en budget med rätt inriktning och rätt satsningar kan ge en bra skjuts på vägen. Det tycker jag att Alliansregeringen har gjort med den proposition som lades idag. Det är tydligt att Sverige och Stockholm är på rätt väg!

1 kommentar:

Clapton sa...

Fina siffror de visar upp alliansen. Regeringens mardrömssiffror från fas 3. 40 000 nya anvisade till fas 3 – trots riksdagens stopp. 243 procent fler ungdomar. Bara 14,2 procent har fått jobb efter avslutad arbetsmarknadsutbildning.