23 november 2012

Inför en regional äldrepeng!

Folk ska få bestämma själva och politiker och tjänstemän inte lägga sig i i onödan. Det har alltid varit något av en grundinställning för min del. Med Lagen om Valfrihetssystem (LOV) har möjligheten för kommunerna att skapa valfrihet inom äldreomsorg och socialtjänst blivit mycket större. Det ska vi använda oss av för att öka enskilda människors möjlighet att besluta om de viktiga sakerna i livet. Till exempel var man ska bo när man blir äldre och behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende.

I Huddinge, där jag är vice ordförande i äldreomsorgsnämnden, pågår fortfarande arbetet för att införa ett valfrihetssystem för äldreboende, men i flera andra kommuner i länet, till exempel Stockholm, Nacka och Täby/Danderyd, finns det redan på plats.

Men inte ens det räcker egentligen till för att ge människor den valfrihet de borde ha. För vad händer om det äldreboende man vill flytta till inte ligger i den egna kommunen? Då uppstår plötsligt en massa problem.

Idag skriver jag på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt tillsammans med fem kristdemokratiska kommunalråd med ansvar för äldrefrågor om att vi skulle behöva en regional äldrepeng i Stockholms län. Ett system som gör att man lika enkelt kan välja ett äldreboende i grannkommunen som ett hemmavid. Som ger möjlighet för specialisering och profilering, med tydliga kvalitetskrav men också stor möjlighet att inrikta verksamheten efter de enskildas behov och önskemål. Med hela Stockholms län som upptagningsområde finns det förutsättningar att erbjuda även smalare profiler och ge mycket större valfrihet än idag.

Den framtiden ser jag verkligen fram emot. Och på sikt bör förstås inriktningen vara att en äldrepeng ska gälla i hela landet.

Inga kommentarer: