01 november 2012

Bygg inte bostäder i Gömmarens naturreservat!

Idag gör Centerpartiet i Huddinge med kommunalrådet Christian Ottosson i spetsen ett eget utspel som helt går på tvärs med inställningen från samtliga övriga partier i majoriteten: Man vill bygga bostäder i Gömmarens naturreservat, i anslutning till handels- och industriområdet i Kungens Kurva.

Liknande idéer diskuterades ganska mycket för några år sedan, då Centern inte var med i kommunfullmäktige. Att de kasserades berodde på en rad olika orsaker. En inte oväsentlig är förstås att området faktiskt är ett naturreservat för att det är klassat som skyddsvärt.

Som kristdemokrat vill jag gärna betona ett barnperspektiv på frågan. Förslaget bygger på att man ska skapa en liten, avskild bostadsenklav vars enda förbindelse med skolor och andra bostadsområden går via ett industri- och handelsområde. Hur barnvänligt är egentligen det? Istället vore det naturligt att börja bygga bostäder i anslutning till den befintliga bostadsbebyggelsen i Segeltorp, till exempel på Jägerhorns väg och Ellipsvägen. Därifrån skulle det vara enkelt att ta sig till fots eller med cykel till de förskolor, skolor, idrottsanläggningar och så vidare som redan finns i närheten. Precis som vi sagt i den kommunala planeringen att vi vill göra, bygga med gång-, cykel- och kollektivtrafik som grund. Så sent som i måndags talade jag dessutom med en fastighetsanalytiker som hävdade att det är i just det området som det faktiskt skulle finnas en marknad för bostadsbebyggelse, sett till dagens bostadsefterfrågan och byggkostnader.

Så - summan av kardemumman är från min sida ett tydligt ja till att bygga bostäder i Kungens kurva, men ett lika tydligt nej till att bygga dem i en avskild enklav av Gömmarens naturreservat. Centerpartiets förslag är inte något bra exempel på framtidsinriktad, barnvänlig stadsplanering.

Inga kommentarer: