26 november 2012

Ska Stockholms län även växa fysiskt?

Att Stockholm och Stockholms län växer har väl de flesta hört till leda vid det här laget. Bortåt 40 000 fler invånare per år i länet, som nu har mer än 2,1 miljoner invånare. Det motsvarar två fulla SL-ledbussar per dag. Den snabbast växande storstaden i hela EU.

Men regionens attraktionskraft är större än så. Och då tänker jag inte på alla de som lämnar Stockholm eller aldrig flyttar hit på grund av bostadsbristen, utan på den vilja som finns utanför länets gränser att vara en del av Stockholm.

Katrineholms-Kuriren skriver på ledarplats om Trosas planer på ett länsbyte, i första skedet en opinionsundersökning som sedan skulle kunna följas av en folkomröstning. Även ekuriren.se i Eskilstuna och Södermanlands Nyheter i Nyköping berör frågan. Eventuellt skulle kommunen kunna byta länstillhörighet redan till år 2015, som jag förstår saken. Även i Gnesta finns (enligt samma artikel) liknande planer, om än inte lika långt framskridna.

Och från andra sidan länet rapporterar Enköpings-posten (via Upplandsnytt) att Håbo kommun vill slopa Bålsta-tillägget på SL-kortet, så att det ska bli lättare att pendla till och från Stockholm. Motsvarande beslut fattades i Gnesta för några år sedan.

Jag tycker principiellt att det är bra om de administrativa regionerna motsvarar arbetsmarknadsregionerna, och det är ingen tvekan om att fler kommuner upplever sig vara en del av Stockholm än de som faktiskt hör till Stockholms län. Men det finns förstås en mängd frågor som behöver lösas innan länsbyten kan genomföras.

Viktigare än att få till ett formellt länsbyte är förstås att se till att kollektivtrafik och annan offentlig service fungerar över länsgränserna. Om några dagar börjar SL:s pendeltåg att gå hela vägen till Uppsala. Det finns ambitiösa planer på hur regionaltågstrafiken i Mälardalen ska utvecklas när Citybanan väl invigs år 2017. Steg för steg gör vi det enklare att bo i en del av Mälardalsregionen och arbeta i en annan. Det arbetet känns oerhört väsentligt. Men naturligtvis finns det också en klokhet i att uppdatera de administrativa regionerna så att de motsvarar dagens verklighet.

Inga kommentarer: