03 september 2013

I färdtjänstens kundtjänst - i väntan på Obama

Som politiker är man naturligtvis nyfiken på hur det ser ut ute i den verklighet som man är med och beslutar om. Idag ägnade jag ett par timmar åt att sitta och lyssna med i samtal till Färdtjänstens kundtjänst, som hanterar bland annat hanterar resegarantiärenden, närtrafikbokningar, fakturafrågor och vanliga frågor och klagomål. Det var spännande att se den bredd av frågor som kundtjänstpersonalen behövde hantera, och hur skickligt och professionellt de skötte det.

Jag lyssnade ett par resegarantiärenden, där taxi av ett eller annat skäl hade schabblat bort beställningen. I ett av fallen påfördes taxibolaget en kontrollavgift. Det är förstås oerhört viktigt att taxin kommer på den tid som är bestämd - och att chauffören ringer ifall det uppstår förseningar, som det ju ibland gör i Stockholmstrafiken. Ibland funkar det inte, då måste vi sända en tydlig signal att det inte är okej. Kontrollavgiften är här ett viktigt instrument.

Några samtal handlade om fakturafrågor, vilka räkningar som var betalda eller inte. Ett antal handlade om beställningar eller avbokningar av resor med närtrafiken, några om sjukresebeställningar. Det mest spännande var kanske en rikssjukresebeställning från Sahlgrenska i Göteborg. Jag hade inte ens reflekterat över att vi gör sådana, men det är förstås en naturlig konsekvens av rikssjukvården och att vissa former av avancerad sjukvård bara utförs på ett eller ett par sjukhus i landet, till exempel Skåne eller Göteborg.

Många av samtalen handlade om president Obamas besök i Stockholm och vilka konsekvenser det kommer att ha för färdtjänst- och sjukresor. Eftersom tre av Stockholms akutsjukhus och väldigt många andra sjukhus och specialistkliniker ligger i eller alldeles utanför innerstaden, är det inte minst väldigt många sjukresekunder som påverkas. Vi får verkligen hoppas att inga akuta problem uppstår på grund av avspärrningarna.

Något som slog mig var hur positiva väldigt många av de som ringde var till färdtjänsten. Man berättade hur nöjda man var. De som ringer mig som politiker gör det väldigt sällan för att berätta om hur bra det fungerar, så det var roligt att höra kundundersökningsstatistikens fina nöjdhetssiffror få röst. Samtidigt får varken kundtjänst eller färdtjänstverksamheten slå sig till ro. Vi måste hela tiden arbeta för att bli bättre - minska antalet försenade körningar, minska antalet långa väntetider i kundtjänstväxeln (där det under mitt besök ofta bara tog några sekunder innan någon tog samtalet).

Inga kommentarer: