18 september 2013

Nya satsningar på Tvärbanan och Saltsjöbanan

Stockholm växer - och det gör, som tur är, också kollektivtrafiken i länet. Igår fattade vi i landstingsfullmäktige en rad viktiga beslut för att göra det möjligt. De två som jag tycker är mest spännande gäller Tvärbanan och Saltsjöbanan.

Tvärbanan har hittills slutat vid hållplatsen Sickla udde, någon kilometer från Sickla köpkvarter och Saltsjöbanans stationer. Igår fattade vi beslut om att förlänga Tvärbanan till Sickla station, så att man smidigt ska kunna byta mellan Saltsjöbanan och Tvärbanan och också kunna använda Tvärbanan för att ta sig till och från köpcentret, som på senare år utvecklats till ett av Stockholms största och faktiskt också ett av de mer spännande. Just smidiga bytesmöjligheter är en nyckelfråga för att få en attraktiv kollektivtrafik och det känns väldigt bra att kunna bygga igen den här lilla luckan i systemet.

Bygget är dock ganska komplicerat och därför rätt så dyrt. Den beräknade kostnaden är cirka 417 miljoner kronor. Byggbeslutet villkoras av att Nacka kommun finansierar de kommunala följdinvesteringarna upp till 40 miljoner kronor och att projektet får statlig medfinansiering. Ungefär halva kostnaden finansieras av staten i de förslag till nationell respektive länsplan som Trafikverket respektive Länsstyrelsen tagit fram.

Ännu dyrare är beslutet om upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjöbanan. Den sammanlagda investeringsutgiften beräknas till drygt 1,2 miljarder kronor. Även här väntas staten finansiera ungefär hälften.

Upprustningen har många olika delar. Vi kommer nog alla ihåg händelsen från mitten av januari, då media över hela världen kablade ut nyheten om städerskan som stal ett tåg och körde in det i ett hus. Verkligheten visade sig vara en annan, men kombinationen av slarv och brister i säkerhetssystemet visade sig stämma. Den mänskliga faktorn är svår att bygga bort, men säkerhetssystemen i själva järnvägsnätet kan i alla fall åtgärdas, så att det ska bli omöjligt att en händelse som den i januari ska kunna inträffa igen.

Vi har också - inte minst den senaste veckan - sett att det lätt uppstår driftsfel som gör att det blir långa stopp på Saltsjöbanan. Med den här investeringen ska en hel del av detta kunna rättas till, så att driftssäkerheten höjs. Samtidigt genomförs trimningsåtgärder och smärre investeringar i infrastrukturen som gör att kapaciteten ska kunna höjas från dagens 20-minuterstrafik till 10-15-minuterstrafik, vilket enligt en trafikanalys gör att antalet påstigande kommer att stiga med närmare 30 procent.

I paketet ingår också satsningar på ökad tillgänglighet för personer med någon form av funktionsnedsättning och bullerdämpande åtgärder. Sammantaget innebär det att Saltsjöbanan kommer att gå från att vara en eftersatt och omodern lokaltågsbana till att vara en attraktiv och modern del av Stockholms kollektivtrafik. Det behövs om folk längs med banans sträckning ska välja att ställa bilen och istället använda SL-trafiken.

Steg för steg tar vi i landstingsalliansen itu med de brister som finns i dagens kollektivtrafik, resultatet av årtionden av alltför små investeringar. Stockholms kollektivtrafik är inte dålig idag, men målet ska inte sättas lägre än att vi ska ha en kollektivtrafik i världsklass. Det behövs - för både miljöns och tillväxtens skull. Med de satsningar som vi gör och planerar att göra har vi goda chanser att nå dit. Gårdagens beslut var viktiga steg på vägen.


Inga kommentarer: