07 oktober 2013

Partiledardebatt och vinter-OS

Mycket har det pratats om gårdagens partiledaredebatt i SVT. Vem hade den bästa retoriken, rappaste repliken, snyggaste slipsen, elakaste leendet...

Själv har jag svårt att finna något större nöje i den typen av uppvisningar. Politikens värdeskapande finns i samtalet där man söker lösningar på problem snarare än i tuppfäktningar där man upprepar redan givna och för alla inblandade kända positioner.

Om man istället till exempel hade låtit partiledarna lugnt och civiliserat samtala om ett vinter-OS i Stockholm/Åre skulle jag med all sannolikhet inte ha bytt kanal. Så vitt jag vet har inget parti intagit någon tydlig position i fråga om ett vinter-OS, även om den moderata kulturministern uttalat sig tämligen avvisande (möjligtvis till sin ishockeyälskande makes frustration). Ett samtal skulle alltså kunna ge ny information och kanske också ge en viss förståelse för hur olika politiker resonerar.

En OS-satsning är ett intressant diskussionsämne, eftersom det finns uppenbara för- och nackdelar, samtidigt som de inte följer den givna höger-vänster-skalan. Själv är jag i grunden positiv och ser att ett OS skulle kunna innebära att lyft inte bara för de svenska elitidrottarna som deltar och de svenskar som gärna skulle vilja följa spelen på nära håll utan också för turism och besöksnäring, en av de största och viktigaste näringsgrenarna, inte minst utifrån att den skapar många jobb i branscher där högre utbildning inte är en nödvändig förutsättning. Ett vinter-OS, rätt förvaltat, skulle kunna ge arrangörsstäderna en boost som destinationer för turism och internationella kongresser långt efter själva de olympiska spelen. Och växer Stockholm som besöksdestination kommer det också att gynna turismen i resten av landet, eftersom staden väldigt ofta är den port som internationella turister kommer via.

Men ett OS är förstås också ett risktagande. Mycket måste fungera. Vädret är notoriskt opålitligt, vilket säkert arrangörerna av skid-SM i Haninge för några år sedan kan dra sig till minnes. Ekonomin är förmodligen inte helt enkel att få ihop. Stockholm ligger geografiskt bra till, vi kan förvänta oss att det inte bara kommer att komma massor av besökare från vårt eget land, utan även massiva besöksskaror från inte minst stora vintersportnationer i närområdet som Norge, Finland, Tyskland och Ryssland. Vi har en hel del toppmoderna befintliga anläggningar som kan användas under spelen, och en del planerade åtgärder därutöver. Många av de satsningar som görs på nya anläggningar kan komma många till del under åren som ligger framför, till exempel en skidstadion med skidskyttebanor och - det mest spektakulära förslaget i Jöran Hägglunds annars rätt så återhållsamma utredning - en Flottsbrobacke med dubbelt så hög fallhöjd som idag. Men kan man verkligen bygga eller bygga om dem till så låga kostnader som utredningen tänker sig?

Och hinner man verkligen få fram den trafikinfrastruktur som behövs för att transporterna ska kunna fungera? För det centrala tävlingsområdet runt Tele2 Arena, Globen och Hammarbybacken är det helt nödvändigt att vi hinner utöka kapaciteten i tunnelbanenätet genom att förlänga blå linje från Kungsträdgården och konvertera en av dagens gröna linjer (till exempel Hagsätra-linjen) till blå. Därmed skulle kapaciteten från Skarpnäck, Farsta och Hagsätra kunna öka med 50 procent. Men hinner man verkligen med det till strax efter årsskiftet år 2022?

För satsningen i Flottsbro är tidsramen kanske ännu tuffare. Ska man ens kunna bygga backen behöver man frakta dit oerhörda mängder sten. Idag går den smala och slingrande vägen till Flottsbro över S:t Botvids begravningsplats från sin början vid den redan idag överbelastade, enfiliga Glömstavägen, där både bussar och ambulanser  redan idag sitter fast i bilköer. Den planerade Södertörnsleden och en ny väg till Flottsbro behövs redan innan man på allvar kan börja bygga backen. Och ska vi ha kollektivtrafikvänliga spel borde vi dessutom ha Spårväg syd på plats till år 2022. Det är en utmaning, både utifrån byggtider och ekonomiskt.

Det här skulle det förstås ha varit intressant att höra våra ledande politiker diskutera, istället för ännu en förutsägbar holmgång om jobben och skolan.

Ja, jag vet jag låter lite som miss Caroline Bingley i Jane Austens "Pride and Prejudice":

"'I should like balls infinitely better,' she replied, 'if they were carried on in a different manner; but there is something insufferably tedious in the usual process of such a meeting. It would surely be much more rational if conversation instead of dancing were made the order of they day.'

'Much more rational, my dear Caroline, I dare say, but it would not be near so much like a ball.'"

Ett sådant samtal skulle vara bra mycket intressantare, men förstås inte alls så mycket av en debatt.

Mer om nödvändiga trafiksatsningar inför vinter-OS: KD i Stockholms läns landsting (jag), KD i Huddinge (Tomas Hansson)

SvD DN DN AB Expr SVT TV4 DI SR Eurosport

Inga kommentarer: