24 februari 2014

Dags för en värdighetsgaranti i färdtjänsten


Debatten om färdtjänstens kvalitet har nu fortsatt i flera veckor. Det är bra. Färdtjänsten är en viktig del i kollektivtrafiken för många äldre och personer med funktionsnedsättning. De ska självklart kunna åka tryggt och lita på att de blir bemötta på ett bra sätt. Klagomål och olyckor är frågor som behöver diskuteras.
 
Däremot kan jag tycka att debatten tagit en lite märklig vändning. Det är ju inte resenärernas fel om förarna har dåligt betalt. Och det är inte dyrare att hitta rätt eller vara trevlig mot resenärerna. Låga löner kan aldrig ursäkta dåligt bemötande.
 
Idag skriver jag på Dagens Samhälles debattsida om att det skulle behövas en värdighetsgaranti i färdtjänsten. Som ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge har jag varit med om att införa en värdighetsgaranti i äldreomsorgen och jag ser att det på ett bra sätt förtydligat vilka värderingar som ska prägla verksamheten, vad man kan förvänta sig av till exempel hemtjänsten eller ett äldreboende och hur man går till väga när man inte får det som man har rätt till.
 
Färdtjänsten skulle behöva samma tydlighet. Det kan handla om god lokalkunskap, hjälp att ta sig i och ur taxibilen och att resenären blir kontaktad om det uppstår en försening. Det handlar också om ett inkännande bemötande från beställningscentralen, med lokalkännedom och goda språkkunskaper. Alla ska veta vad det är för regler som gäller, både kunder och chaufförer. Och har man inte fått det man har rätt till ska man få en kompensation, precis som med resegarantin eller tillgänglighetsgarantin som redan finns.
 
Fokus bör alltså vara på att höja kvaliteten i färdtjänsten genom mer fokus på ett gott bemötande. Men jag tror också att vi måste verka för att på olika sätt höja kvaliteten i Stockholms taxibransch i stort. Det finns nog en del i den svängen som egentligen borde syssla med något annat. Färdtjänstchaufförer som inte sköter sig bör stängas av. Redovisningscentraler kommer att bli ett viktigt redskap för att få bort skattefusk och andra skumraskaffärer. Lokalkännedomsprovet för taxichaufförer i Stockholm måste återinföras och skärpas.
 
Men när lagen så tillåter - än så länge är det inte juridiskt möjligt - vill jag också att vi i landstingets taxiupphandlingar kräver kollektivavtalsliknande villkor. Taxiåkarna måste sköta löner, pensioner och försäkringar på ett bra sätt för att få köra för landstinget. Vi ska inte göra oss några illusioner om att kollektivavtal i sig kommer att lösa vare sig taxibranschens kvalitetsproblem eller den låga lönsamheten för många åkare och chaufförer. Men kanske kan det bidra som en liten pusselbit i arbetet för att skapa mer ordning och reda och då tycker jag att det är värt att pröva.
 
 
 
 
 

Inga kommentarer: