05 december 2014

Planera hästskon för smart kollektivtrafik

Stockholmsregionen växer. Som Stockholmspolitiker är det svårt att hålla ett anförande om något ämne utan att det på något sätt vävs in, eftersom den starka befolkningsökningen påverkar alla sektorer i samhället, bostadsbyggande, förskolan, skolan, idrotten, miljön och, förstås, inte minst trafiken. Jag brukar inte speciellt ofta åka bil i innerstaden eftersom vi har en väldigt välutbyggd och välfungerande kollektivtrafik, men igår kväll åkte jag hemåt på Centralbron och genom Söderledstunneln vid kvart i tio på kvällen och insåg att i de flesta svenska städer skulle man förmodligen inte ha lika tät trafik ens i morgonrusningen. I högtrafik är det naturligtvis i princip fullt, både på bilvägarna och i kollektivtrafiken. Därför är det inte så konstigt att ett viktigt tema för de allra flesta Stockholmspolitiker är att vi behöver ny transportinfrastruktur.

Ett av de nya (men nu redan havererade) regeringens första besked var att man stoppade bygget av Förbifart Stockholm, som hade påbörjats någon månad tidigare. Kostnaden för stoppet är ungefär 4 miljoner kronor per dag, pengar som istället hade kunnat användas till att ge Stockholm en bättre infrastruktur. Nu har riksdagen förkunnat sin mening att bygget ska återupptas och regeringen dessutom aviserat sin avgång, men de planerar ändå att fortsätta obstruera, fördröja och fördyra bygget av Förbifarten, rapporterar Sveriges Radio. Ett helt ansvarslöst agerande.

Idag går alla vägar mellan norra och södra Stockholm genom Stockholms innerstad (om man inte räknar med bilfärjorna via Ekerö eller Vaxholm). Det är naturligtvis inte hållbart i längden. Stockholmsregionen har växt med 50 procent sedan Essingeleden byggdes i slutet av 60-talet. Det behövs högre kapacitet och fler alternativa vägar. Men när vi gör nya vägsatsningar måste kollektivtrafiken finnas med som en integrerad och viktig del. Därför var det spännande att i morse vara med på ett frukostmöte hos Skanska om "Stockholmsbågen".

Förbifart Stockholm är ju tänkt att i norra änden kopplas samman med den befintliga Norrortsleden och i den södra länkas samman med den planerade Tvärförbindelse Södertörn. Längs hela denna förbindelse har trafiknämnden tänkt sig att det ska gå en tvärbusslinje som förbinder Tyresö med Täby via Handen, Flemingsberg, Kungens kurva/Skärholmen, Barkarby och Häggvik. "Stockholmsbågen" är i mångt och mycket ett nytt namn på dessa befintliga idéer, som Skanska, WSP och Scania tillsammans marknadsför som ett möjligt framtida BRT-system.

Just nu är ett bra tillfälle att ta fram konkreta lösningar för hur ett BRT-system skulle kunna utformas för hästskon runt Stockholm. Planeringen av Tvärförbindelse Södertörn måste ske med kollektivtrafikens behov som en viktig startpunkt. Jag ser fram emot att Trafikverket i den planeringen ska samverka med SL på ett helt annat sätt än man gjort i planeringen av tidigare vägbyggen, där ju godstrafiken och privatbilismen varit i fokus. Nu, när både landstinget i regionplanen och många kommuner i sina översiktsplaner med mera har slagit fast att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska vara grunden för planeringen, behövs det ett nytt tänkande även i de stora och viktiga vägprojekt som fortfarande kommer att behövas genomföras, som Tvärförbindelsen och Förbifarten.

Inga kommentarer: