20 december 2014

Slutet på en mandatperiod

De senaste veckorna har varit fulla av tack och farväl, som sig bör i slutet av en mandatperiod. Jag vet inte hur många avtackningar av människor som slutar på sina politiska uppdrag jag varit på, men jag har hunnit med bra mycket färre än dem jag blivit inbjuden till. För egen del var det igår sista sammanträdet med styrelsen i Huge Fastigheter AB, där jag varit ledamot i tolv år. För någon vecka sedan var det sista sammanträdet med äldreomsorgsnämnden i Huddinge, där jag de senaste fyra åren varit 1:e vice ordförande och innan dess ordförande i fyra år. Lite tidigare var det sista sammanträdet med landstingets färdtjänst- och tillgänglighetsberedning, som jag varit ordförande för den senaste mandatperioden. Lite vemodigt är det varje gång man tar avsked.

För egen del vidtar nu nya uppdrag. Från årsskiftet blir jag nytt kommunalråd i Huddinge med ansvar för förskolefrågor, tillika ordförande i förskolenämnden, när Kristdemokraternas nuvarande kommunalråd Tomas Hansson efter tolv intensiva och framgångsrika år på posten tar ett steg tillbaka. I landstinget fortsätter jag som gruppledare i trafiknämnden, men istället för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen blir jag ordförande i den nyskapade trafikplaneberedningen. Uppdrag som både kommer vara spännande och väldigt utmanande. Huddinge står inför en gigantisk utmaning när det gäller förskoleplatser. Vi är redan idag en av landets snabbast växande kommuner med en av landets yngsta befolkningar, och nu exploderar bostadsbyggandet. Det kommer att behöva byggas förskolor på löpande band och rekryteras massor av nya förskolelärare - vilket inte är alldeles lätt med tanke på den brist som råder på utbildade förskolelärare i hela regionen. Och Stockholmsregionens trafikplaneutmaningar torde vara allmänt kända. Vi behöver mer av allt för att kunna möta behoven hos befolkningen i den snabbast växande regionen i hela EU.

Men innan det är dags att ta itu med dessa viktiga utmaningar ser jag fram emot några veckors väldigt välbehövlig vila.

Inga kommentarer: