20 januari 2015

Kan steriliserad luft i SL-trafiken minska smittspridning?

Frågan är inte om utan när Stockholm drabbas av en svår influensa som kan smitta uppåt en miljon människor och döda tiotusentals, berättade överläkare Björn Olsen i en Mitti-artikel för någon vecka sedan. Och naturligtvis bidrar platser där många människor från olika miljöer möts till en snabb smittspridning.

I Houston i Texas upptäckte man ett samband mellan spridningen av en del rätt så ovanliga sjukdomar, till exempel tuberkulos, och kollektivtrafiken, men samma mönster går med all sannolikhet att finna även när det gäller andra luftburna smittor, till exempel influensor. I Houston drog man slutsatsen att det vore en bra idé att sterilisera luften från bakterier, virus och liknande, för att minska smittspridningen. Tillsammans med en grupp från Rice University skapade man ett system med apparater som med hjälp av ultraviolett ljus som tog bort 99,8 procent av patogenerna i luften som cirkulerade i bussarnas ventilationssystem. Enkelt och rätt så billigt, kostnaden var cirka 500 dollar (4.000 kronor) per buss.

Kanske vore det smart att testa någonting liknande i SL-trafiken? Det tycker i alla fall jag och Kristdemokraterna. Idag har vi berättat i radio, TV och tidningar att vi skulle vilja genomföra ett vetenskapligt försök i Stockholmstrafiken, i samarbete med till exempel Karolinska Institutet och Europeiska Smittskyddsinstitutet (ECDC) i Solna. Kan vi minska spridningen av olika sjukdomar vore det en samhällsekonomisk och humanitär vinst, men naturligtvis ska vi inte förvänta oss att smittorna försvinner: där människor möts sprids de förstås. Men spridningen går långsammare och risken minskar att en pandemi får så oöverblickbara konsekvenser som i Björn Olsens framtidsvision.

Om försöket - som kanske kan komma igång om något år - visar på goda resultat, är det rimligt att i nästa steg implementera de här tankarna i hela kollektivtrafiken. Men först ska det förstås göras en ordentlig vetenskaplig studie. Såväl kollektivtrafik som hälso- och sjukvård bör nämligen baseras på evidens och beprövad erfarenhet.

Läs mer: Kristdemokraterna i StockholmMitti-tidningarnaStockholm DirektBussmagasinet

Inga kommentarer: