13 januari 2015

Vi utvecklar kommunens parker

Huddinge är på många sätt en fantastisk naturkommun. Ungefär en tredjedel av kommunens yta utgörs av naturreservat och liknande. Ytterligare en tredjedel består av annan obebyggd mark, som skogar och åkrar (ja, det finns typ tre jordbruk i kommunen). På den sista tredjedelen bor kommunens drygt 100 000 invånare. Där finns också landets största handelsområde, ett av landets största sjukhus- och universitetsområden och massor av företag och en mängd annan bebyggelse.

Vi huddingebor är med rätta stolta över våra orörda naturområden - att man med en ofta rätt så kort promenad från bostaden kan vara ute i vildmarken, samtidigt som man bor bara ett stenkast från pendeltåget eller tunnelbanan. Men, handen på hjärtat, hur ofta är du ute i den där orörda huddingenaturen? I mitt fall är det nog på sin höjd någon gång om året.

Nej, behöver jag lite frisk luft ligger det betydligt närmare till hands att jag går ut i Härbreparken i Skogås, som ligger precis bakom mitt hus, eller till Nytorps mosse i Trångsund, som ligger på andra sidan järnvägen, eller till Rådsparken eller Sjödalsparken som ligger på några minuters promenadavstånd från kommunkontoret där jag numera åter har min arbetsplats.

Tyvärr har inte Huddinge någon tradition av attraktiva, inbjudande parker. Oftast har de snarare tett sig som en liten bit av vildmarken som råkade bli kvar när man smällde upp hus runt omkring. Oplanerade och svåranvända marksnuttar som inte gör någon glad - och som förstås väldigt få besöker.

Ett problem - och ett problem som blir allt viktigare när kommunens befolkning fortsätter att växa genom ytterligare förtätningar i den redan bebyggda tredjedelen av arealen.

Att höja kvalitén på våra parker blev därför en viktig prioritering för oss kristdemokrater när vi fick ansvaret för samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen för någon mandatperiod sedan. Vi drev igenom att kommunen skulle ha en strategi och en plan för hur vi ska utveckla kommunens parker.

Nu är vi framme där. Igår klubbade kommunfullmäktige kommunens nya parkprogram - och en del nysatsningar som varit en del av den nya planen har redan hunnit förverkligas, som upprustningen av Skeppsmyreparken i Stuvsta och den nya temalekplatsen i Lötparken i Skogås.

Huddinge ska bli en av länets tre mest attraktiva kommuner att bo och verka i, det är kommunens ambition. Där är parkprogrammet en viktig pusselbit - oaser som hjälper stressade storstadsbor att andas ut, mötas, njuta och leva.

Läs även: KD Huddinge

Inga kommentarer: