22 mars 2015

En vecka i ett kommunalråds (arbets)liv

Vad gör egentligen ett kommunalråd? Det kan man verkligen fråga sig. Om man följer vad jag berättar på Facebook, Twitter och Instagram kan man få några små smakprov på vad jag sysslar med, men här på bloggen har jag inte berättat särskilt mycket på sistone, så jag tänkte att det kanske kunde vara intressant för en del att se hur en rätt så vanlig vecka kan se ut - även om varje vecka är unik så det kommer förstås aldrig att komma en vecka som ser ut precis som den som gick.


Måndag
Dagen inleds med ett möte med alla kommunalråd, nämndordföranden och politiska sekreterare i den sexpartikoalition som leder Huddinge kommun. Tillsammans diskuterar vi oss fram till gemensamma ställningstaganden i en rad viktiga frågor. Efter lunch är det dags för ett möte med kommunens utbildningsdirektör och de tjänstemän som ansvarar för förskoleområdet. Från klockan 17 är det sedan dags för kommunfullmäktigesammanträde. Jag har ju suttit i fullmäktige sedan år 2002, men fram tills nu har alltid någon annan varit gruppledare och fått ta de breda debatterna. Nu är det jag som får gå upp och föra Kristdemokraternas talan i debatter om skolan, kollektivtrafiken och den politiska plattformen (den största frågan denna dag). Den som vill kan följa debatten via TV (om man bor i Huddinge och har kabel-TV från Comhem) eller internet.


Tisdag
Jag är ju bara kommunalråd på 75 procent. Övrig tid ägnar jag åt landstingspolitik. I tisdags gick hela dagen åt till landstingsfullmäktigesammanträde. Själv deltog jag i debatten kring ett par motioner som handlade om kollektivtrafik, men därutöver hade jag ett antal viktiga möten parallellt med fullmäktigesammanträdet. Det är ju ett fantastiskt bra tillfälle att nätverka och träffa människor som man sällan har möjlighet att möta annars. Bland annat hade vi ett presidiemöte för trafikplaneberedningen, som jag ju är ordförande i.


Onsdag
Hela förmiddagen gick åt till möte med kommunens samhällsbyggnadsutskott, som bland annat hade projektplanen för detta och de kommande åren som en viktig punkt på dagordningen. Huddinge är ju en kommun som växer väldigt kraftigt och i projektplanen finns det med ungefär 5.500 lägenheter för de kommande fem åren, alltså cirka 1.100 lägenheter per år. Därutöver byggs det förstås en mängd annat, till exempel i Flemingsberg, Kungens kurva och Länna företagsområde. Men projektplanen var bara ett av många ärenden, vi fick också tillfälle att diskutera nya förskolor och skolor, de nya parkerings- och kollektivtrafikplanerna. Själv tog jag bland annat tillfället i akt att ge en del synpunkter på busshållplatsutformningar och - en gammal käpphäst - behovet av att gräva ner kraftledningen som går rakt igenom bostadsbebyggelsen i centrala Skogås. på eftermiddagen var det sedan dags att vara kommunens ombud på Arena Huddinges årsmöte och bolagsstämma. Arena Huddinge är samarbetsorganisationen för Huddinge kommun och det lokala näringslivet, en viktig mötesplats för att utveckla kommunen.


Torsdag
På torsdagförmiddagen är jag - och förmodligen många andra kommunalråd - ute på studiebesök hos ett lokalt företag, arrangerat av kommunens näringslivsavdelning. Mitt besök var hos Rivners, ett Länna-företag som med 70-talet anställda är ett av de största företagen i rivningsbranschen i Mälardalsregionen. Tillsammans med mig var tre tjänstemän från olika delar av kommunens verksamhet. Spännande att lära sig mer om ett företag och en bransch som jag hade väldigt små förkunskaper om, och jag tror att Rivners VD uppskattade att få svar på sina frågor om kommunens verksamhet och planering. På eftermiddagen var det helt andra frågor på agendan: tillsammans med grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) och utbildningsdirektören var jag inbjuden till ett möte med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Med var även representanter från övriga kommuner med en befolkning mellan 100.000 och 200.000 invånare. Faktiskt första gången i Rosenbad för min del. På kvällen var det sedan dags för ett telefonmöte angående förslaget till nya stadgar för Kristdemokraterna.


Fredag
Fredagmorgonen användes till ett kommunalrådsmöte om ett par brännande frågor där vi behöver komma fram till en gemensam linje. Sedan in till landstinghuset för ett eftermiddagsmöte om framtidens regional- och pendeltåg tillsammans med andra kristdemokratiska kommunalråd och gruppledare utmed pendeltågsstråken.


Lördag
Från klockan 10 var det distriktsstämma där vi bland annat behandlade motioner till höstens riksting. Kunde som avgående distriktsordförande nöjt konstatera att distriktstyrelsens linje vann tydligt i samtliga omröstningar. För egen del känns det väldigt bra att efter tre intensiva år som distriktsordförande kunna lämna över ordförandeklubban till Maria Fälth. Själv blev jag - med flest röster av alla - vald som ledamot i distriktsstyrelsen för de kommande två åren. Det var med glatt hjärta jag lämnade Landstingssalen vid fyratiden på eftermiddagen.


Och idag är jag just nu på kontoret för att göra ett försök att packa ihop alla pärmar, böcker och prylar som fyller rummet. Imorgon ska nya möbler levereras, eftersom vår politiska sekreterare Emma Svensson ska flytta in här. Tidigare har hon haft ett eget rum bredvid, men i och med omorganisationen när stora delar av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska flyttas över till kommunstyrelsens förvaltning och kommunhuset, får vi alla maka ihop oss. Även vi politiker. Det ska säkert gå bra, men processen dit tar lite tid i anspråk.


Nej, nu ska jag strax ta och åka hem. En ny arbetsvecka börjar i morgon bitti och lite vila kan man behöva innan dess.

Inga kommentarer: