09 mars 2015

Dags för Region Stockholm

Idag skriver jag tillsammans med landstingsrådet Ella Bohlin och riksdagsledamot Caroline Szyber på Dagens Industris debattsida att det är dags att bilda en Region Stockholm. Vi har sett det runt om i landet, hur landsting ersatts av regioner med ett utökat ansvar inom viktiga områden som till exempel regionplanering och trafik. När Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades skedde det genom sammanslagning av olika landsting, men på senare tid har även ett antal små landsting utan några geografiska justeringar omvandlats till regioner, till exempel Halland, Kronoberg och Jönköping.

Stockholm har en väldigt kompetent landshövding i Chris Heister, tidigare finanslandstingsråd. Jag har arbetat tillsammans med henne i den s.k. 16-grupp som under hennes ledning diskuterat infrastruktursatsningar de senaste åren. För henne har jag det största förtroende. Däremot litar jag inte alls på hennes chefer, regeringen. Sedan Stefan Löfven tog över som statsminister har regeringen serverat en rad nya problem för Stockholmsregionen, och inga nya lösningar. Man spenderade våra surt förvärvade (trängselskatte)pengar på ett dyrt och fullständigt idiotiskt stopp för bygget av Förbifart Stockholm. Man försöker fortfarande sätta käppar i hjulen för flygtrafiken genom att en nedläggning av Bromma flygplats, en av landets största. Man har bidragit till ökad osäkerhet kring den nödvändiga ombyggnaden av Slussen, som inte bara är en viktig trafikknutpunkt utan också en viktig vattennivåregulator för Sveriges tredje största sjö. Kort sagt, regeringen Löfven har snabbt visat sig vara en katastrof för trafikplaneringen i Stockholm, ett område som jag som.trafikplaneberedningens ordförande i Stockholms läns landsting är högst involverad i. En rimlig ambition är därför att minska regeringens framtida inflytande över trafik- och infrastrukturplaneringen i Stockholmsregionen.

Slutsatsen för min del blir att vi bör bilda en Region Stockholm och framöver ge våra regioninvånare mer makt över regionens utveckling.

Så fort vi gått ut med länken till artikeln började frågorna komma från städer utanför länet: Får vi gå med? Jag tycker inte att det viktigaste är att rita om gränserna. Region Stockholm står och faller inte med en geografisk utvidgning. Men det är samtidigt naturligt att frågan prövas. Det finns ett antal kommuner i grannlänen som redan gamska tydligt ingår i arbetsmarknadsregionen och där diskussionen av och till förs, till exempel Håbo, Knivsta, Gnesta och Trosa. Som Stockholmspolitiker ser jag inga avgörande hinder för att välkomna dessa kommuner i gemenskapen - om de själva vill det. För det är den vägen måste gå - Region Stockholm ska vara de villigas gemenskap, inte ett uppifrånprojekt.

Inga kommentarer: