11 oktober 2005

Ny ägare i Vårby gård

Den mest intressanta Huddinge-nyheten idag var kanske att fastighetsbolaget Kungsleden köper Realia, som bland annat äger Vårby gårds centrum och ett antal hyresfastigheter i Vårby gård (som ursprungligen ägdes av allmännyttan i Stockholms stad).

Att Vårby gård behöver en satsning och en upprustning är ingen hemlighet. Att fastighetsbolagen i området är en viktig del i detta upprustningsarbete är inte heller någon hemlighet.

Jag har mycket stor respekt för Kungsleden som fastighetsförvaltare. De har en lång erfarenhet av att utveckla kontorsfastigheter och har de senaste åren blivit en stor aktör inom lokaler för vård och skola.

Bostäder och förortscentrum ligger däremot utanför deras normala verksamhetsområde, och jag har inte fått några indikationer om någon förändring beträffande detta. Det finns därför all anledning att tro att fastighetsbestånden i Vårby gård snart är till salu igen.

Om jag vore kommunstyrelsens ordförande skulle jag ringa upp Kungsledens vd och bjuda in honom till kommunen, så att man kunde ha ett ordentligt samtal om framtiden för Vårby gård. Området behöver motiverade, långsiktiga fastighetsägare som kan hjälpa till att vända de senaste årens negativa spiral.

Inga kommentarer: