11 oktober 2005

Dagens krokben

Kommunfullmäktige idag. Tyckte inte att dagordningen såg så märkvärdig ut innan mötet, men vi blev ändå tvungna att bordlägga sex, sju motioner på slutet, eftersom klockan redan var över tio när vi kommit så långt. Det som framför allt tog tid var debatten runt en motion om mobbning. Daniel Dronjak-Nordkvist (m) hade krävt att det skulle finnas en kommunövergripande handlingsplan mot mobbning, och att skolornas arbete skulle grunda sig på vetenskaplig forskning - som kunnat visa att visa metoder fungerar och andra faktiskt inte gör det.

Det är någonting märkligt över en debatt där alla är rörande överens om nästan allt. Man tänker att om de här personerna sätter sig ner vid ett bord och diskuterar igenom saken skulle de nog komma fram till en bra lösning som alla kan känna sig nöjda med - och som kommer att åstadkomma resultat. Istället stred socialdemokraterna och deras kumpaner emot in i det sista och vann till slut en votering (med röstsiffrorna 31-30) om att det inte skulle finnas någon kommunövergripande handlingsplan... Bra jobbat!

Genom politiken har vi möjlighet att åstadkomma resultat, men alltför ofta lägger det politiska spelet krokben för oss.

Inga kommentarer: