24 oktober 2005

Facklig-politisk samverkan

På kommunstyrelsens sammanträde idag klubbades en komplettering av kommunens upphandlinsgregler igenom. Kompletteringen innebär att inga företag som saknar svenskt kollektivavtal ska kunna komma ifråga vid kommunala upphandlingar av tjänster.

Socialdemokraterna får varje år stora ekonomiska bidrag från LO och de olika LO-förbunden. Ännu större är de indirekta och personella stöden till sossarna.

Men en förutsättning för bidragen är naturligtvis att socialdemokraterna levererar. Inte minst ekonomiskt.

Därför har svensk fackföreningsrörelse (och inte minst dess pampar) idag väldigt gynnsamma villkor. En del i detta är att de svenska kollektivavtalen innebär pengar till organisationerna - pengar som egentligen tas ur arbetarnas löneutrymme.

Genom att pressa fram svenska kollektivavtal - inte bara löner i nivå med svenska kollektivavtal - försäkrar man sig om att LO-facken även fortsättningsvis ska ha gott om stålar. Låt letter och polacker betala till svenska fack som ser som en huvuduppgift att motarbeta dem! Stålar som sedan kan användas i nästa valkampanj.

Matematiken är ganska enkel. Plus för sossepolitruker och LO-ombudsmän. Minus för nästan alla andra.

Inga kommentarer: