10 januari 2007

Om enhetstaxans avskaffande

Alla tidningar rapporterar idag om SL-styrelsens beslut att återinföra ett zonsystem. Jag vet att det är många som gillar enhetstaxan, och den har onekligen lett till ett enklare system. Tyvärr hade den också effekten att kunderna i mycket stor utsträckning valde att köpa enkelbiljetter istället för månadsmärken eller förköpshäften, vilket gjort arbetssituationen helt ohållbar för många anställda - något som de fackliga organisationerna med eftertryck påpekat för politikerna i den dåvarande SL-styrelsen redan innan systemet infördes. Dessutom medförde systemet ett ekonomiskt moras för SL, av allt att döma till och med värre än den dåvarande oppositionen beräknade.

Att enhetstaxan dessutom, enligt mitt sätt att se det, är djupt orättvis är förstås ytterligare ett skäl till förändringar. För inte är det väl egentligen rimligt att det kostar mig lika mycket att ta bussen fram till Trångsund (två hållplatser) som att åka hela vägen till Norrtälje? Det tycker i alla fall inte jag.

Det finns alltså goda skäl att förändra systemet. Men när man gör de här förändringarna bör de ske efter moget övervägande och helst av allt i relativ enighet över blockgränserna. Visst, det är inte lätt, och blir inte lättare med tanke på hur vänsterblocket använda sin minimala majoritet förra mandatperioden till att skapa det kaos vi ser idag, men det vore ändå det optimala om man kunde nå en kompromiss som kunde fortsätta gälla mer eller mindre ograverad oavsett vem som styr i landstinget.

Om det har skett några mer långtgående diskussioner inom eller mellan partierna eller med andra parter såsom de fackliga organisationer så har i alla fall inte jag hört talas om dem.

Hade någon frågat mig hade jag sagt att den zonindelning som visats upp, där gamla zon 1 och 2 samt de områden som trafikeras med tunnelbanan utgör en zon och gamla zon 3 och 4 mer eller mindre ograverade återuppstår som zon 2 och 3, är ännu värre än det system som avskaffades för ett par år sedan. Nu blir den gamla zongränsen mellan Trångsund och Farsta strand ännu dyrare att passera, och att det skulle kosta dubbelt så mycket att åka från Farsta strand till Trångsund jämfört med från Farsta strand till säg Mörby centrum känns inte rimligt. Och att Vårby och Segeltorp - för att inte tala om norra Botkyrka! - skulle vara en del av innerstadszonen medan Huddinge och Skogås/Trångsund inte är det, det kan bara beskrivas som absurt.

Nej, istället för att minska antalet zoner borde man ha kikat på några av de städer där man har fler men billigare zoner. Då skulle man kunna få ett system som känns hyggligt rättvist. Köpenhamn är ett näraliggande exempel, men det finns utan tvivel många andra också.

Inga kommentarer: