22 januari 2007

Ny anhörigcentral i Huddinge C

Det finns en uppenbar risk att bloggar blir lite snedvridna. Man skriver inte när det händer mycket, för då har man helt enkelt inte tid. Så var det förra veckan. Det gick i ett. Möten och utbildningar varvades med andra politiska arrangemang, och var jag någon gång ledig så fanns det sociala plikter som pockade på min uppmärksamhet. Mind you, jag klagar inte. Förra veckan var väldigt kul. Men så mycket bloggat blev det inte, och så mycket tänker jag inte säga nu heller...

men jag kan i alla fall berätta att den nya äldreomsorgsnämnden hade sitt första sammanträde - ett konstituerande möte som avverkades på i runda slängar tio minuter. Då hann vi förutom det nödvändiga valet av ett nytt arbetsutskott även med ett akut övrigt ärende också, nämligen att fatta beslut om att hyra en lokal på Sjödalsvägen 7 (nästan mitt emot McDonald's i Huddinge C) som ny anhörigcentral och lokal för biståndsbedömd dagverksamhet i centrala Huddinge. Det känns jättebra. Förvaltningen har länge letat efter en bättre lokal, men av olika skäl har de tidigare förslagen stupat. Nu får vi ett toppenläge - nära till centrum och kommunikationer, ordentligt med utrymme, rimlig hyra och, inte minst, platta och bra omgivningar som gör det lätt att ta sig dit även med rullstol eller rollator.

Inga kommentarer: