26 januari 2007

Nytt om pensionärsråden

Idag hade demokratiberedningen två pensionärsrådsreglementen på sitt bord - dels för Huddinge pensionärsråd, dels för de sju lokala pensionärsråd som vänsterblocket införde för fyra år sedan.

Vad gäller pensionärsrådet kunde en enig demokratiberedning ställa sig bakom ett förslag som bland annat innebär att Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) och Sverige-Finska Pensionärer (SFP) garanteras var sin plats i rådet, vid sidan av giganterna PRO och SPF. Det var ett av ganska få konkreta löften som jag gav under valrörelsen, och ett som jag är väldigt glad när vi nu kan infria.

Andra ändringar i reglementet är att pensionärsrådet får en tydligare ställning som remissinstans och möjlighet till något fler möten, samt att rådets ordförande utses bland de politiska representanterna medan äldreomsorgsförvaltningen får ansvar för sekreterarskapet.

Mer kontroversiellt var vårt förslag att lägga ner de lokala pensionärsråden. Oppositionen ville återremittera ärendet, och så blir det kanske i slutändan, men jag har svårt att se att dessa råd egentligen är någon kommunal uppgift.

Det är självklart jättebra om pensionärsorganisationerna samarbetar i sina närområden, men vi har sju demokratifora som är våra lokala råd eller, som det heter, geografiska utskott. De ska lyssna på medborgarnas åsikter och behov - och när vi talar om medborgare är naturligtvis pensionärerna en mycket viktig (och aktiv) del. Ytterligare en organisation är inte nödvändig.

Därutöver måste vi i äldreomsorgsnämnden och äldreomsorgsförvaltningen arbeta på att få ett starkt brukarinflytande. Vi måste lyssna både på kunderna själva och deras anhöriga. Det är möjligt att det finns behov av att utveckla formerna för detta lyssnande, inte minst med tanke på den utökade konkurrenssituation som den kommunalt drivna äldreomsorgen snart kommer att möta.

Inga kommentarer: