16 januari 2007

Gemenskapsboende rätt i tiden

Ibland ligger man rätt i tiden. I fullmäktige igår debatterade jag ett medborgarförslag om seniorbostäder vid Sjödalsparken i Huddinge Centrum med en av förslagsställarna, Ulla-Britt Larsson (PRO). Bortsett från viss tveksamhet (för att uttrycka det milt) från min sida beträffande det föreslagna husets höjd och placering var vi egentligen ganska eniga om behovet av olika former av mellanboende för den som inte är i behov av särskilt boende, men inte längre vill bo kvar i sin gamla bostad. Det byggs en del 65+-lägenheter i kommunen idag och finns även en del idéer om omvandling av befintliga bestånd, men, som Ulla-Britt Larsson påpekade, tillfredställer inte 65+-lägenheter alla behov. Jag berättade om det riktade uppdrag att utreda behoven av olika boendeformer för äldre som äldreomsorgsnämnden fick vid budgetrevideringen i december och nämnde också att äldreminister Maria Larsson (kd) har en hel del idéer på området.

Idag såg jag Maria Larsson på TV4 när hon talade just om behovet av gemenskapsboende och en boendegaranti för äldre äldre. Både hon och jag har goda skäl att jobba för det. Titta gärna själv på vad hon säger: http://www.tv4.se/nyheter/519057.html

Inga kommentarer: