22 januari 2007

Maria ger mer muskler till äldreomsorgen

Idag presenterade äldreminister Maria Larsson (kd) regeringens nya miljardsatsning på äldreomsorgen. Paketet innehåller stimulansbidrag till bland annat demensvård, rehabilitering, förebyggande arbete och det sociala innehållet i äldreomsorgen, men samtidigt är det upp till kommunerna att avgöra var Maria Larsson-pengarna gör mest nytta. För Huddinges del handlar det om drygt 4,8 Mkr som vi kommer att kunna använda till att höja kvaliteteten i vår verksamhet. Eftersom vi har projekt på gång inom många av de områden som nämns i regeringens beslut kommer det inte att kullkasta inriktningen på förvaltningens arbete, utan bidra till att vi når bättre resultat snabbare. Det handlar till exempel om förebyggande hembesök till alla över 75 år, spridandet av tjänsten "Händige Fixaren" till hela kommunen, utveckling av demensvården och samarbete med frivilligorganisationer för att råda bot på ensamhet och utanförskap bland våra äldre. Vi får helt enkelt mer muskler för att göra det som vi hela tiden velat göra. Det ser jag fram emot.

Inga kommentarer: