06 mars 2007

Nya äldreboenden på g

Efter en hel del debatt klubbade kommunstyrelsen igår en rad viktiga äldrefrågor, och då kanske framför allt inriktningsbeslutet om lokalisering av nytt äldreboende, där man beställer lokalförstudier för två mellanstora enheter om vardera cirka 80 platser, en i Visättra Ängar och en intill Rosenhills vårdhem i Fullersta/Vista. Jag tycker att det känns jättebra att man går vidare på det här sättet. Visst skulle jag gärna ha sett att beslutet fattades för två år sedan, för då hade man haft betydligt bättre möjligheter att styra boendena till de områden där efterfrågan är som störst - men å andra sidan hade det då bara byggts ett jätteboende, eftersom sossarna då fortfarande satt vid makten, och det hade sannolikt ändå hamnat i någon av kommunens utkanter. Med Rosenhillsalternativet visar vi att vi har lyssnat på medborgarnas önskemål om att bo kvar i närheten av sitt tidigare boende i centrala Huddinge. I etapp 3 - efter Visättra Ängar och Rosenhill, som vi räknar med kommer att kunna stå klara 2009-2010 - riktar vi in oss på att hitta en lokalisering i den västra delen av kommunen. Varför inte i Västeräng? Behovet i Segeltorp kommer att växa väldigt kraftigt under åren fram till 2015.

Inga kommentarer: