05 november 2007

Kundval i hemtjänst försenas en månad

Ännu en gång har jag tvingats återvända hem från kommunfullmäktige arg. Jag hade tänkt skriva om att vi nu äntligen fattat beslut om kundval inom både hemtjänsten och familjerådgivningen - men istället tvingas jag berätta att vi inte alls gjort det. Båda dessa otroligt viktiga ärenden blev bordlagda på grund av tidsbrist och beslut kommer därför inte fattas förrän nästa månad.

Nu ska jag inte säga att allt är i moll - till skillnad från i oktoberfullmäktige har vi faktiskt fattat en rad viktiga beslut, till exempel om ett nytt gatukostnadsreglemente, ett kommunalt konkurrensprogram och budgettillskott för 2008 för en rad nämnder som drabbas av kraftiga löneökningar, t.ex. äldreomsorgsnämnden, och budgettillskott för att finansiera det kommunala vårdnadsbidraget.

Men en myckenhet av prat gjorde alltså att andra viktiga ärenden blev skjutna på framtiden, och extra trist känns det att vi inte hann fatta ett beslut om att utveckla kundvalet inom hemtjänsten - ett ärende som vi i äldreomsorgen började jobba med i januari och där beslut alltså inte kommer att fattas förrän i december.

Om inte klockan vore halv tolv på natten skulle jag sätta på "Shut'Em Down" med Public Enemy på hög volym. Nu tror jag att grannarna skulle klaga, så det får väl vara.

Inga kommentarer: