15 november 2007

Vidja, Mellansjö och Svartvik till Huddinge

Så har då resultatet av opinionsundersökningen i Vidja, Mellansjö och Svartvik presenterats. Den visar att en majoritet (55,3 %) av de svarande ville att området skulle vara en del av Huddinge ifall kommunen delas.

Jag tycker att det är väldigt bra att den här opinionsmätningen har gjorts. Vissa har tyckt att det har varit självklart att folk i de här områdena känner sig som trångsundsbor, men med tanke på att åtminstone Svartvik och Mellansjö bebyggelsemässigt hänger ihop med Huddinge via Högmora och Myrängen men har ett naturreservat och en sjö mellan sig och Skogås-Trångsund har jag verkligen undrat hur det är med den saken. Den här opinionsundersökningen ger ett ganska tydligt svar.

Därmed har ett frågetecken rätats ut. Och i nästa fullmäktige ska ärendet om folkomröstning i Skogås-Trångsund upp. Sedan ska vi få höra vad de boende i Skogås-Trångsund har att säga i frågan. Det ska bli väldigt spännande, och jag hoppas på ett riktigt högt valdeltagande den gången för det här är förstås en otroligt viktig fråga för oss som bor i östra delen av kommunen - oavsett om vi är för eller mot att en ny kommun bildas.

Inga kommentarer: