24 november 2008

Unik äldreomsorg för unika människor

En artikel av yours truly, saxad ur nya numret av kommunens tidning "Vårt Huddinge":

"För en tid sedan samtalade jag med en demenssjuk man och hans fru på en av kommunens anhörigträffar. Jag frågade honom vad han skulle vilja göra.
- Jag har alltid drömt om att spela hästpolo, svarade mannen med ett skratt.
Alla pensionärer delar inte hans dröm. Tvärtom – han är nog rätt så unik. Men han är typisk för Huddinges äldre – tusentals unika människor, som alla bär på sina egna livserfarenheter, intressen och drömmar.

Äldreomsorgens uppgift är att stödja dem så att de kan fortsätta att leva sitt liv på det sätt som de önskar. Vårt motto är ”Leva livet – livet ut!” – ett budskap som måste ge konsekvenser på alla plan i äldreomsorgens verksamhet.

Det är därför som vi utvecklar anhörigstödet utifrån Anhörigcentralen som öppnade förra året och satsar på Väntjänsten, som nyligen invigde sin nya lokal. Det är därför som vi infört ramtimmar inom hemtjänsten, så att den äldre själv kan bestämma när och hur hemtjänstens serviceinsatser ska genomföras, och håller på att förbereda en valfrihetsupphandling som kommer att ge hemtjänstens kunder möjlighet att välja mellan många fler utförare.

Genom att flytta makten från politiker och tjänstemän till den äldre själv ser vi till att fler äldre får en hemtjänst anpassad efter just deras behov. Tryggheten bevaras genom att kommunen sätter upp kvalitetsregler för utförarna och förbättrar sitt system för uppföljning, men också genom att den kund som är missnöjd enkelt kan byta utförare.

Nästa steg blir att öka möjligheten att välja även vård- och omsorgsboende. Idag finns möjlighet att ange var man vill bo och kommunens tjänstemän försöker tillgodose önskemålen, men i Stockholm och flera andra borgerligt styrda kommuner i länet är valfriheten större och tydligare.

För att ge verklig valfrihet behövs också fler platser i äldreboenden i kommunen. Därför är en hel rad nya äldreboenden på gång, samtidigt som det görs om- och tillbyggnader för att modernisera flera av de befintliga boendena. Men även om det är viktigt att bostäder och lokaler är fina, så är det ändå innehållet som är det viktiga: att våra äldre ska få god och trygg omvårdnad utifrån sina egna behov och önskemål. Förmodligen kommer vi att få se många nya, spännande inriktningar. Kanske får vi avdelningar som riktar sig speciellt till kattälskande damer eller fotbollsälskande herrar. Unik äldreomsorg för unika människor.

För moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och drevvikenpartiet

Karl Henriksson (kd)
Ordf äldreomsorgsnämnden"

Inga kommentarer: